Internasjonale tjenester

Skyline
Har din bedrift ansatte som er lokalisert på tvers av landegrenser? Vi samarbeider med noen av verdens ledende forsikringsnettverk om kostnadseffektive løsninger på pensjon og forsikring.

Vi tilbyr:

  • Multinasjonal pooling - metode for å håndtere risiko og spare kostnader knyttet til ansattes pensjonsordninger
  • Formidling av kontakt mellom bedriften og leverandør av pensjons- og forsikringsløsninger for ansatte i de landene bedriften har virksomhet.
  • Reassuranse til Captive - bedriften står selv risiko for sine ansattdekninger
  • Rådgivning

Fordeler for din bedrift:

  • Forenklet internasjonaliseringsprosess
  • Kostnadseffektivt

 

Våre internasjonale tjenester passer for bedrifter som:

  • Er datterselskap av et utenlandsk selskap
  • Har datterselskap i utlandet
  • Ønsker å etablere datterselskap i utlandet

 

Våre samarbeidspartnere:

SwisslifeAllianzGenerali