Leasing

Hva er leasing?

Leasing er en leieavtale. Der du velger utstyr og leverandør. DNB kjøper utstyret etter din spesifikasjon og leier det ut til deg.

Hva kan leases?

De fleste gjenstander kan leases. Det er noen generell krav som må være oppfylt:

 • Må kunne skilles ut som egen gjenstand
 • Må kunne identifiseres
 • Må være et fungerende annenhåndsmarked

Hva er forskjell på lån og leasing?

Lån innebærer at bedriften eier gjenstanden selv. Gjenstanden må derfor aktiveres i balansen og avskrives over tid.

Leasing er en leieavtale der leiebeløpet kan føres som en løpende utgift. Mange bedrifter velger leasing fordi det forenkler regnskapsføring og budsjettering.

Hva er leasing med restverdi?

Leasing med restverdi innebærer at noen stiller garanti for verdien av gjenstanden etter leieperioden. Restverdi gjør at leiebeløpet blir betydelig redusert, fordi gjenstanden må leveres tilbake til garantist ved utløp av perioden.

Fordelen ved restverdi er at garantist overtar risiko for verdifall i leieperioden.

Hvordan finner jeg restgjeld på leasing?

Leasing har ikke bokført restgjeld slik som et lån. De langt fleste bedrifter trenger ikke vise leasingavtalen i balanseregnskapet.

Store foretak (ASA) må vise leieforpliktelsen og verdi av gjenstanden i balansen. Dette beregnes gjerne som fremtidige leieforpliktelse for gjenstående leieperiode, neddiskontert til netto nåverdi.

Hvorfor får jeg ikke årsoppgave på leasing?

 • Det sendes ikke ut årsoppgave på leasing.
 • Leasing er en leieavtale og har ingen bokført restgjeld. Leasingleien utgiftsføres som en løpende kostnad i finans- og skatteregnskap.
 • Ingen splitt av renter og avdrag i regnskapet.

Hvor finner jeg årsoppgave for lån?

 • Er du kunde i DNB finner du årsoppgaven i nettbanken.
 • Bruker du en annen bank får du årsoppgaven tilsendt i posten.

Hvordan inngå en leasingavtale?

Du kan søke om leasing på dnb.no eller ved å ta kontakt med din kontaktperson i DNB.

Hva skjer når leieperioden er ferdig?

Ved utløp av leieperioden kan du velge:

 • Fortsette leieperioden
 • Be om å få kjøpe gjenstanden
 • Levere gjenstanden tilbake

Dersom det er avtalt restverdi ved utløp av perioden, må gjenstanden leveres tilbake til den som har garantert for restverdi. Dette er vanligvis leverandør/forhandler eller DNB. Restverdi er mest vanlig ved bilfinansiering.

Hvor skal jeg henvende meg for å få hjelp med min leasingavtale?

Rng Kundesenter Leasing på telefon: 915 06202. Vi kan hjelpe med det meste.

Hva gjør jeg om utstyret ikke fungerer?

Ta kontakt med leverandør av gjenstanden. Vanlige reklamasjonsregler og garantier gjelder selv om gjenstanden er leaset.

Kan jeg overdra leasingavtalen til andre?

Ja, men det må avtales og ny leietaker må godkjennes av DNB. Send epost med opplysninger om ny leietaker til ksbkreditt@dnb.no så tar vi kontakt.

Kan avtalen sies opp i avtaleperioden?

Ja, du kan be om å få kjøpe ut gjenstanden i perioden.

Må gjenstanden være forsikret?

Ja, du kan tegne egen forsikring, eller benytte vår forsikring.

Kan jeg få eFaktura?

Ja, vi tilbyr eFaktura.