Pensjon og forsikring til ansatte

Menn som smiler

Nettløsning for pensjon og forsikring

Ajourhold av pensjon og forsikringsavtalen utfører du enkelt selv i nettløsningen for pensjon og forsikring. Her kan du oppdatere avtalene, melde inn nyansatte, endre og slette tilganger og finne faktura og kontoutdrag.

Logg inn med din bruker-ID TB/NB/CB/CU og din BankID / BankID på mobil. Har du ikke brukerID, kan du kontakte kundesenter på 915 04800 for bestilling eller du kan sende oss bestillingsskjema. Har du allerede tilgang, kan du melde inn ny bruker elektronisk via nettløsningen.

» Veiledning nettløsning
 

Pensjon

Hvem skal være med i pensjonsavtalen?

Alle ansatte som er fylt 20 år og jobber minimum 20 prosent stilling skal meldes inn i pensjonsavtalen fra første arbeidsdag. Ansatte meldes inn med faktisk lønn og faktisk stillingsprosent.

Ansatte som er i lovbestemt permisjon skal stå i avtalen med samme lønn og stillingsprosent som før permisjonstiden. Ansatte som er i frivillig permisjon kan meldes ut av avtalen så lenge ikke annet er avtalt.

Ansatte som er sykemeldt

Ansatte som er sykemeldt skal stå i pensjonsavtalen i sykemeldingsperioden. Når den ansatte nærmer seg maksdato for sykepenger skal det sendes inn Arbeidsgivermelding ved uførhet for søknad om innskuddsfritak/uførepensjon. Skjema finner du under:

» Meld sykdom og arbeidsuførhet her

Ny uførepensjon

Ny uførepensjon i tjenestepensjonsordningene må tilpasses ny uføretrygd i Folketrygden.

Pensjonsnivåene i dagens ordninger tar utgangspunkt i en lavere utbetaling fra NAV, slik at en samlet utbetaling (i mange ordninger) blir tilsvarende 66 prosent (før skatt)
Når NAV nå har et pensjonsnivå på 66 prosent, gir ikke lengre bedriftenes ordninger den samme tryggheten for sine medlemmer som det den opprinnelige tanken gjerne var.

Ved å tilpasse uførepensjonen til de nye reglene for uføretrygd og skatt, vil man kunne sikre bedriftens medlemmer på et tilsvarende nivå som tidligere.

Ny uførepensjon beregnes med grunnlag i årslønn på uførhetstidspunktet og utbetales som tillegg til utbetaling fra NAV.

Vi har følgende dekninger: 

 1. Grunndekning (for at bedriften skal kunne velge tilleggsdekningen, må man velge grunndekning a eller b, eller en kombinasjon av begge)

 a) Inntil 3 prosent av lønn begrenset oppad til 12 G.


 b) Et kronetillegg på inntil 25 prosent av Grunnbeløpet. Kronetillegget kan maksimalt utgjøre 6 prosent av pensjonsgrunnlaget.

 2. Tilleggsdekning

 For de som har lønn over 6G, hvor folketrygden ikke tilbyr inntektssikring ved uførhet, kan det også avtales at de skal få et tillegg på inntil 66 prosent av den lønnen som ligger mellom 6G og 12G.

 3. Barnetillegg

Det kan avtales et frivillig barnetillegg på inntil 4 prosent av medlemmets lønnsgrunnlag opp til 6G.
Samlet barnetillegg kan ikke overstige avtalt nivå for tre barn, dvs. et beløp tilsvarende 12 prosent av medlemmets lønnsgrunnlag opp til 6G når det er valgt barnetillegg på 4 prosent per barn.

Barnetillegget skal utbetales til fylte 18 år.

» Se alle spørsmål og svar

Forsikring

Hvordan melde skade?

Skade kan meldes via nettløsningen. Logg inn med brukerident og bank ID, og gå til «Meld skade». Her kan du enten fylle ut skademelding eller du kan legge ved ferdig utfylt skademelding.

» Skademeldingsskjema til manuell utfylling

Dette sendes til DNB Livsforsikring, PB 7500, 5020 Bergen

Hva er oppgavepliktig premie?

Premie for lovpålagt yrkesskade er ikke oppgavepliktig, og de ansatte blir ikke fordelsbeskattet. Det er ingen arbeidsgiveravgift på kostnadene og du får fradrag i regnskapet. De dekninger som er utover lovpålagt, er i skattemessig sammenheng en oppgavepliktig ytelse som skal rapporteres av arbeidsgiver via lønns- og trekkoppgaven på den enkelte ansatte og fordelsbeskattes. Arbeidsgiver får tilsendt forslag til innberetningspliktige ytelser for den enkelte forsikrede hvert år i november måned.

Spørsmål om faktura?

Faktura for Personalforsikring er tilgjengelig på innloggede sider under elektroniske postkasse. Fakturaen utstedes 35 dager før forfall/termin.
Illustrasjonsfoto dame

Pliktig og riktig

Som bedriftseier må du kjøpe innskuddspensjon og yrkesskadeforsikring til dine ansatte. Vi har gjort det enkelt for deg og samlet det du trenger i en pakke vi kaller Pliktig & Riktig.

» Les mer
 
Se også: Innskuddspensjon for deg som er ansatt