Våre betalingsfrister og åpningstider for julen

Illustrasjonsbilde


Dato Betalingsfrist
22.12.2017 Siste dag for å få utført inn- og utlandsbetalinger før 24.12.2017.
- Vanlige frister både innland og utland.
23.12.2017 Lørdag, er ikke betalingsdag i Norge. NOK er stengt.
- Alle betalinger (både inn- og utland) blir utført den 27.12.2017 (første bankdag etter julaften).
24.12.2017 Søndag, er ikke betalingsdag i Norge. NOK er stengt.
- Alle betalinger (både innland og utland, mottatt fra kunder blir utført den 27.12.2017 (første bankdag etter julaften).
- Internoverføringer uten veksling mellom to DNB kontoer vil oppdateres med disponibelt beløp på begge kontoer umiddelbart. Bokføring skjer først 27.12.2017. Samme regel gjelder for fylling av krone- og kontantkort julaften.
27.12.2017 - 29.12.2017
- Vanlige frister for både inn- og utlandsbetalinger.
-
Siste frist for overføring til BSU-konto er kl 20.30.
30.12.2017 Lørdag, er ikke betalingsdag i Norge. NOK er stengt.
- Alle betalinger (både inn- og utland) blir utført den 02.01.2018 (første bankdag etter nyttår).
31.12.2017 Søndag, er ikke betalingsdag i Norge. NOK er stengt.
- Alle betalinger (både inn- og utland) blir utført den 02.01.2018 (første bankdag etter nyttår).

Våre kontorer har følgende åpningstider i julen: 

Dato Kontorer Oslo Lufthavn (Avgangshallen) Oslo Lufthavn (Ankomsthallen)
23.12 Stengt 05.30 - 15.00 09.00 - 23.00
24.12 Stengt 05.30 - 13.00 09.00 - 13.00
25.12 Stengt 05.30 - 13.00 09.00 - 15.00
26.12 Stengt 05.30 - 19.30 07.30 - 23.00
27.12 10.00 - 14.30 05.30 - 19.30 07.30 - 23.00
28.12 10.00 - 14.30 05.30 - 19.30 07.30 - 23.00
29.12 10.00 - 14.30 05.30 - 19.30 07.30 - 23.00
30.12 Stengt 05.30 - 15.00 09.00 - 23.00
31.12 Stengt 05.30 - 13.00 09.00 - 15.00

Frister for fond i forbindelse med jul og nyttår 2017

Åpningstider:
27. desember: 09.00 - 15.00
28. desember: 09.00 - 15.00
29. desember: 09.00 - 15.00

Siste kursdato i 2017 for norske verdipapirfond er 29.12.2017

For fond med betalingsfrist kl. 23:59
For å få kurs 29.12.2017 må manuelle ordre være oss i hende innen kl. 15:00 den 28.12.2017
Ordre som gjøres i nettbank har frist 23.59 den 28.12.2017

For fond med betalingsfrist kl. 12.00
For å få kurs 29.12.2017 må manuelle ordre være oss i hende innen kl. 12.00 den 28.12.2017
Ordre som gjøres i nettbanken har frist kl. 12:00
For rentefond må ordre være oss i hende innen kl. 12.00 den 28.12.2017

Kurs 29.12.2017 på tegninger forutsetter at vi får bekreftet pengene inn på fondets konto den 29.12


Siste frist for tegning/innløsning i 2017 for våre fond i Luxembourg og fond levert fra andre leverandører er 20. des. kl. 16:00 for manuelle ordre, og kl. 23:59 for ordre registrert i nettbank.

Vi kan dessverre ikke garantere kursdato i 2017 for ordre mottatt etter disse fristene.

NB! Vi gjør oppmerksom på at Sector Polaris Fund og ResponsAbility har egne tidsfrister.

27. desember                   09:00 – 15:00

28. desember                   09:00 – 15:00

29. desember                   09:00 – 15:00

Betalingsfrister for våre internasjonale kontorer


Konto i 24. des 25. des 26. des 27. -29. des 30. des-1. jan
New York
GMT -5
Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Vanlige frister Ingen utbetalinger blir utført
London
GMT
Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Vanlige frister Ingen utbetalinger blir utført
Singapore
GMT +8
Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Vanlige frister Vanlige frister Ingen utbetalinger blir utført
København
GMT +1
Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Vanlige frister Ingen utbetalinger blir utført
Hamburg
GMT +1
Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Vanlige frister Ingen utbetalinger blir utført
Helsinki
GMT +2
Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Vanlige frister Ingen utbetalinger blir utført
Shanghai
GMT +8
Ingen utbetalinger blir utført Vanlige frister Vanlige frister Vanlige frister Ingen utbetalinger blir utført
Sverige*
GMT +1
Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Vanlige frister Ingen utbetalinger blir utført
Da det er store volum ved årsskiftet anbefales det at betalinger sendes i god tid.
29.12.2017 er siste betalingsdag for å få utført betalinger i 2017.

*Filsending till Bankgirot:
Lönebetalningar via Bankgirofilen Löner som skal være på mottakers konto 22.12.2017 må sendes, godkjennes senest 20.12.2017 før kl 18:30. Og ha betalingsdag senest 22.12.2017.
 
Leverantörsbetalningar som skal være på mottakers konto innen årsskifte 31.12.2017 må sendes, godkjennes senest 28.12.2017 før kl 18:30. Og ha betalingsdag senest 29.12.2017.
Da det er store volum ved årsskiftet anbefales at betalninger sendes i god tid.


Åpningstider for våre internasjonale kontorer
Kontor 24. des 25. des 26. des 27. -29. des 30. des-1. jan
New York
GMT -5
Stengt Stengt Stengt Vanlig åpningstid Stengt
London
GMT
Stengt Stengt Stengt Vanlig åpningstid Stengt
Singapore
GMT +8
Stengt Stengt Vanlig åpningstid Vanlig åpningstid Stengt
København
GMT +1
Stengt Stengt Stengt Vanlig åpningstid Stengt
Hamburg
GMT +1
Stengt Stengt Stengt Vanlig åpningstid Stengt
Helsinki
GMT +2
Stengt Stengt Stengt Vanlig åpningstid Stengt
Shanghai
GMT +8
Stengt Vanlig åpningstid Vanlig åpningstid Vanlig åpningstid Stengt
Sverige
GMT +1
Stengt Stengt Stengt Vanlig åpningstid Stengt

Se også: Åpningstider i påsken