Våre betalingsfrister og åpningstider for julen

Illustrasjonsbilde


Betalingsfrister jul og nyttår 2018

Dato Betalingsfrist
21.12.2018
 • Siste dag for å utføre inn- og utenlandsbetalinger før julaften. Neste betalingsdag for NOK er 27.desember. For utenlandsbetalinger se 24.12.
22.12.2018 - 23.12.2018
 • Lørdag og søndag er ikke betalingsdag i Norge. NOK er stengt.
24.12.2018
 • Julaften er ikke betalingsdag (bankdag) i Norge.
 • Alle betalinger fra kunder (både innland og utland) vil bli utført 27.12.2018 (første bankdag etter julaften).
 • Internoverføringer uten veksling mellom to DNB kontoer vil oppdateres med disponibelt beløp på begge kontoer umiddelbart. Bokføring skjer først 27.12.2018. Samme regel gjelder for fylling av krone- og kontantkort.
27.12.2018 - 28.12.2018
 • Vanlige frister for både inn- og utlandsbetalinger.
 • Siste frist for overføring til BSU-konto er kl 20.30.
29.12.2018 - 30.12.2018
 • Lørdag og søndag er ikke betalingsdag i Norge. NOK er stengt.
31.12.2018
 • Ordinære innlandsbetalinger i Norge har vanlige frister, det vil si kl 14:30 (dette er også siste frist for å få utført innlandsbetalinger).
 • Haster innland frist kl 15:00.
 • Internoverførsel uten veksling har frist kl 19:30.
 • Utenlandsbetaling, både ordinære og haster har frist kl 09:00.
01.01.2019
 • Dette er ikke betalingsdag i Norge. NOK er stengt. Alle betalinger (både innland og utland), mottatt fra kunder blir utført den 02.01.2019. (første bankdag etter nyttår).

IPS

For å få med deg skattefordelene for 2018 er siste frist for innbetaling 28. desember kl 12:00. Dette gjelder for alle DNB-fond. Dersom du ønsker å spare i fond levert av eksterne fondstilbydere, er siste frist for innbetaling 19. desember. 

Vi anbefaler derfor alle å gjøre det de skal før 19. desember. Dette gjør deg sikker på at du er innenfor fristen dersom du ønsker å spare i fond som ikke er levert av DNB. 
Våre kontorer har følgende åpningstider i julen: 

Dato Kontorer Oslo Lufthavn (Avgangshallen) Oslo Lufthavn (Ankomsthallen)
22.12 Stengt 05.30 - 19.30 07.30 - 23.00
23.12 Stengt 05.30 - 19.30 07.30 - 23.00
24.12 Stengt 05.30 - 13.00 07.30 - 13.00
25.12 Stengt 05.30 - 13.00 07.30 - 15.00
26.12 Stengt 05.30 - 19.30 07.30 - 23.00
27.12 10.00 - 14.00 05.30 - 19.30 07.30 - 23.00
28.12 10.00 - 14.00 05.30 - 19.30 07.30 - 23.00
29.12 Stengt 05.30 - 19.30 07.30 - 23.00
30.12 Stengt 05.30 - 19.30 07.30 - 23.00
31.12 09.00 - 12.00 (10.00 - 12.00*)
Fagernes og Gran på Hadeland er stengt
05.30 - 13.00 07.30 - 15.00
* ) Gjelder Nordstrand, Kongsvinger, Askim, Grimstad, Stord, Førde, Kristiansund, Drøbak og Stjørdal.

I julen treffer du rådgiverne våre på telefon og chat innenfor følgende åpningstider:

Julaften 24. desember: 08.00-13.00
Romjulen 25.-30. desember: 09.00-20.00
Nyttårsaften 31. desember: 08.00-17.00
Første nyttårsdag 01. januar 2019: 09.00-20.00

Chatboten vår er tilgjengelig døgnet rundt hele julen!

Frister for fond i forbindelse med jul og nyttår 2018

Åpningstider:
27. desember: 09.00 - 15.00
28. desember: 09.00 - 15.00
31. desember: 09.00 - 12.00

Siste kursdato i 2018 for norske verdipapirfond er 28.12.2018

For fond med Cut-off kl. 23:59
For å få kurs 28.12.2018 må manuelle ordre være oss i hende innen kl. 15:00 den 27.12.2018
Ordre som gjøres i nettbank har frist 23.59 den 27.12.2018

For fond med Cut-off kl. 12.00
For å få kurs 28.12.2018 må manuelle ordre være oss i hende innen kl. 12.00 den 28.12.2018
Ordre som gjøres i nettbanken har frist kl. 12:00
For rentefond er fristen innen kl. 12.00 den 27.12.2018

Kurs 28.12.2018 på tegninger forutsetter at vi får bekreftet pengene inn på fondets konto den 28.12


Siste frist for tegning/innløsning i 2018 for våre fond i Luxembourg og fond levert fra andre leverandører er 19. des. kl. 16:00 for manuelle ordre, og kl. 23:59 for ordre registrert i nettbank.

Vi kan dessverre ikke garantere kursdato i 2018 for ordre mottatt etter disse fristene.

NB! Vi gjør oppmerksom på at Sector Polaris Fund og ResponsAbility har egne tidsfrister.

27. desember                   09:00 – 15:00

28. desember                   09:00 – 15:00

29. desember                   09:00 – 15:00fg-.hgfhmk tmnmm

Betalingsfrister for våre internasjonale kontorer


Konto i 24. des 25. des 26. des 27. -28. des 31. des
1. jan
New York
GMT -5
Vanlige frister Ingen utbetalinger blir utført Vanlige frister Vanlige frister Vanlige frister Ingen utbetalinger blir utført
London
GMT
Vanlige frister Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Vanlige frister Vanlige frister Ingen utbetalinger blir utført
Singapore
GMT +8
Frist
kl. 1100
Ingen utbetalinger blir utført Vanlige frister Vanlige frister Frist
kl. 1100
Ingen utbetalinger blir utført
København
GMT +1
Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Vanlige frister Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført
Hamburg
GMT +1
Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Vanlige frister Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført
Helsinki
GMT +2
Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Vanlige frister Vanlige
frister
Ingen utbetalinger blir utført
Shanghai
GMT +8
Vanlige frister Vanlige frister Vanlige frister Vanlige frister Vanlige frister Ingen utbetalinger blir utført
Sverige*
GMT +1
Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført Vanlige frister Ingen utbetalinger blir utført Ingen utbetalinger blir utført
Da det er store volum ved årsskiftet anbefales det at betalinger sendes i god tid.
28.12.2018 er siste betalingsdag for å få utført betalinger i 2018.

*Filsending till Bankgirot:
Lönebetalningar via Bankgirofilen Löner som skal være på mottakers konto 21.12.2018 må sendes, godkjennes senest 19.12.2018 før kl 1830 og ha betalingsdag senest 21.12.2018.
 
Leverantörsbetalningar som skal være på mottakers konto innen årsskifte 31.12.2017 må sendes, godkjennes senest 27.12.2018 før kl 1830 og ha betalingsdag senest 28.12.2018.
Da det er store volum ved årsskiftet anbefales at betalinger sendes i god tid.


Åpningstider for våre internasjonale kontorer

Kontor 24. des 25. des 26. des 27. -28. des 31. des
1.jan
New York
GMT -5
Vanlig åpningstid Stengt Vanlig åpningstid Vanlig åpningstid Vanlig åpningstid Stengt
London
GMT
Vanlig åpningstid Stengt Stengt Vanlig åpningstid Vanlig åpningstid Stengt
Singapore
GMT +8
Vanlig åpningstid Stengt Vanlig åpningstid Vanlig åpningstid Vanlig åpningstid Stengt
København
GMT +1
Stengt Stengt Stengt Vanlig åpningstid Stengt Stengt
Hamburg
GMT +1
Stengt Stengt Stengt Vanlig åpningstid Stengt Stengt
Helsinki
GMT +2
Stengt Stengt Stengt Vanlig åpningstid Åpent til 1300
Stengt
Shanghai
GMT +8
Vanlig åpningstid Vanlig åpningstid Vanlig åpningstid Vanlig åpningstid Vanlig åpningstid Stengt
Sverige
GMT +1
Stengt Stengt Stengt Vanlig åpningstid Stengt Stengt