Betalingsfrister og åpningstider for påsken

Illustrasjonsbilde pske


Dato Betalingsfrist
28. mars
- Innenlandsbetalinger i Norge: Vanlige frister (kl. 14.30)
- Haster innland: Vanlige frister (kl. 15.00)
- Utenlandsbetalinger (både ordinære og haster): Frist kl. 09.00
29. - 30. mars
2. april
Ingen bankdag i Norge

Våre kontorer har følgende åpningstider i påsken: 

Dato
Kontorer Oslo Lufthavn
    Ankomst Avgang
28.mars 09.00-12.00 07.30-23.00 05.30-19.30
29.mars Stengt 08.00-21.00 05.30-18.00
30.mars Stengt 08.00-21.00 05.30-18.00
31.mars Stengt 09.00-21.00 05.30-15.00
1. april Stengt 09.00-23.00
05.30-19.30
2. april Stengt 07.30-23.00 05.30-19.30

Betalingsfrister og åpningstider internasjonalt. Alle tider er lokale.


Betalingsfrister 28. mars
29. mars
30. mars
2. april
Danmark Vanlige frister Ingen bankdag Ingen bankdag Ingen bankdag
Sverige Vanlige frister Vanlige frister Ingen bankdag Ingen bankdag
Finland Vanlige frister Innland Express 11:30, ellers vanlige frister Ingen bankdag Ingen bankdag
USA Vanlige frister Vanlige frister Vanlige frister Vanlige frister
UK Vanlige frister Vanlige frister Ingen bankdag Ingen bankdag
Tyskland Vanlige frister Vanlige frister Ingen bankdag Ingen bankdag
Singapore Vanlige frister Vanlige frister Ingen bankdag Vanlige frister

Våre internasjonale kontorer har ordinær åpningstid på dager med vanlige frister, ellers stengt.
Unntak: Finland 29. mars, kontoret stenger da kl. 12.00.


» Innleveringsfrister, valutering og fremføringstider

» Helligdagsoversikt for våre internasjonale kontorer