par med mobil

Hvordan åpner og avslutter jeg en konto?

Du kan selv enkelt åpne og avslutte kontoer i nettbanken din. Logg inn og du vil automatisk havne på riktig side:

» Åpne konto
» Avslutte konto

Bankbekreftelse

Trenger du en bekreftelse på ditt kundeforhold i DNB? En bankbekreftelse er en bekreftelse på eksempelvis kundeforhold, saldo og betalingserfaring.

Hvordan gi andre fullmakt til å disponere min konto?

Du kan legge til og slette disponenter selv i nettbanken din.
 • Velg "Innstillinger" og "Disponenter" i hovedmenyen
 • Legg til personen som skal disponere kontoen din (benytt personens fødselsnummer)
Bruker du ikke nettbank, kan du fylle ut skjema og sende til oss per post. Skjemaet signeres av kontoeier selv og bevitnes av to myndige personer. Vitnene kan ikke være ektefelle/samboer, foreldre til eller barn/barnebarn av disponent.

Hvor finner jeg kontoutskrift og kvittering?

 • Kontoutskrift får du månedlige tilsendt til postkassen i nettbanken din eller per post. Kopi av eldre kontoutskrifter finner du under "Dagligbank og lån" og "Arkiv".

 • Kvittering på betalinger finner du i nettbanken under "Dagligbank og lån" og "Utførte betalinger". Ønsker du kvittering på betalinger gjort med kort må du bruke kontoutskrift. Du kan også finne den enkelte betalingen under "Dagligbank og lån" og "Min økonomi".

Hvordan hjelpe andre med betalinger, overføringer og lignende?

I ulike livsfaser kan det oppstå behov for å få hjelp. Ved å være disponent på konto kan du logge deg inn i din egen nettbank med egen BankID og betale regninger fra kontoer du disponerer.

 

Spørsmål og svar om brukskonto

Hvordan åpne konto?

Du kan raskt og enkelt åpne en ny brukskonto, sparekonto, depositumskonto eller BSU i nettbanken din under "Dagligbank og lån" og "Åpne ny konto".

» Logg inn for åpne konto

Hvorfor åpne felleskonto?

En av dere kan opprette ny konto i nettbanken under "Dagligbank og lån" og "Åpne ny konto". Deretter kan kontoeier legge til den andre som disponent via "Dagligbank og lån" og "Disponenter" (benytte personens fødselsnummer).

Hvordan skjuler jeg en konto i nettbanken?

Er det en konto du ikke ønsker skal vises i nettbanken kan du huke av for «Skjul» under "Innstillinger" og "Egne kontoinnstillinger".

Hvordan avslutte konto?

Du kan enkelt avslutte en konto i nettbanken din under "Dagligbank og lån" og "Avslutte konto". Før du kan avslutte konto må saldo være i null. Har du et fast oppdrag eller AvtaleGiro tilknyttet kontoen må disse avsluttes først.

Sparekonto

Er det uttakbegrensning på sparekonto?

Nei, ordinær sparekonto har ingen begrensninger på antall uttak.

Hvordan gjøre uttak fra sparekonto?

Du kan gjøre uttak fra sparekontoen i nettbanken under "Dagligbank og lån" og "Betale til en". Velg sparekonto i nedtrekksmenyen.

Hvordan overføre fra brukskonto til sparekonto?

Du kan overføre fra brukskonto til sparekonto i nettbanken under "Dagligbank og lån" og "Overføre egne konto".

Hvordan opprette felles sparekonto?

En av dere kan opprette ny konto i nettbanken under "Dagligbank og lån" og "Åpne ny konto". Deretter kan kontoeier legge til den andre som disponent via "Dagligbank og lån" og "Disponenter". For å legge til disponent, benytter du vedkommendes fødselsnummer.
 
par på brygge

Arveoppgjør og dødsbo

Det er vondt å miste en du er glad i, samtidig er det mange praktiske oppgaver som må tas hånd om. Her finner du informasjon om oppgjørsprosessen og hva du kan gjøre som fullmektig eller arving.

» Les mer om arveoppgjør og dødsbo her

Disposisjonsforhold

Hvordan hoppe fra min private nettbank til bedriftens nettbank?

Du kan enkelt bytte fra din private nettbank til bedriftsnettbank ved å trykke "nettbank bedrift" oppe til høyre i skjermbildet. Velg nettbankbruker og trykk OK.

Hvordan legger jeg til/sletter en disponent på min konto?

Kontoeier kan registrere ny eller slette en disponent på konto i nettbanken under "Innstillinger" og "Disponenter". Man må være over 18 år for å registrere eller slette disponenter. 

Husk at det er ikke lov å bruke andres kodebrikke eller kode/passord.

Hvordan bestiller jeg kort til disponenten?

Først må du legge til disponenten i nettbanken (fullversjonen) under fanen "Innstillinger" og "Disponenter". Kontoeier eller disponenten kan så bestille nytt kort i nettbanken under "Dagligbank og lån", "Bestille kort" og "Bestille nytt/ekstra bankkort". Deretter sendes kortavtalen til elektronisk signering i nettbanken til begge parter. Hvis ikke begge har BankID blir avtalen sendt per post.

Hva vil disponenten får tilgang til?

Disponenten vil få tilgang til å betale fra kontoen, og se transaksjoner (kontoutskrifter m.m.), også for tiden før han ble disponent.

Hvor mange disponenter kan jeg ha på en konto?

Det er maks 5 disponenter per konto ved registrering i nettbanken.

Hvordan blir jeg profesjonell verge?

Du kan registrere deg som verge med BankID. 

Hvilken dokumentasjon kreves for å bli profesjonell verge?

For å registrere deg som verge må du ha en vergeoppnevnelse fra Fylkesmannen. Vergeerklæringen lastes opp elektronisk bestillingsskjemaet.
glad gutt

Barnebanken

Med små barn i huset er det mye å tenke på. For å gjøre livet litt enklere har vi samlet barnas banktjenester og tips til familien på ett sted.

» Les mer om tilbudet til barn

Konto til mindreårige

Hvordan åpne konto til barnet mitt?

Hos oss kan foreldre raskt og enkelt etablere et kundeforhold til barn og ungdom ved bruk av BankID, her og nå.

» Bli kunde 0 til 10 år > Barnas sparekonto
» Bli kunde 10 til 15 år > Mitt Første kort
» Bli kunde 15 til 18 år > Ungdomskortet

Hvis vergene/foreldrene ikke har mulighet til å signere med BankID, må etableringen skje ved å fylle ut følgende skjema: 
 
» Bli kunde uten BankID

Må begge foreldrene være kunder i DNB for å åpne konto til barnet?

Barnet og begge foreldrene må være kunde i DNB for å opprette kundeforhold til barnet.

Hva kreves av dokumentasjon for å opprette kundeforhold til barn?

Barnets verger må være legitimert med pass i banken. I tillegg må laste opp et bilde av barnets fødselsattest (norsk) eller Bekreftelse på foreldreansvar.

Når kan barn få eget kort?

Hos oss kan barn som har fylt 10 år få et gratis Visa-kort.

Hvordan bestiller jeg kort til barn?

Mitt Første Kort kan bestilles fra vergens nettbank under "Dagligbank og Lån" og "Bestill kort", eller ved å gå til lenken under:
 

Når bestilling er fullført av den ene vergen, så vil den andre vergen finne avtalen til signering i sin nettbank under Mine oppgaver.

Hvordan opprette BankID for ungdom?

Barnets verger kan bestille BankID til for ungdom mellom 15 og 18 år i nettbanken under "Innstillinger" og "BankID". Velg fanen BankID for ungdom og følg stegene for opprettelse. Begge verger må sende inn skjema fra sin nettbank.
 
ungt par

Depositumskonto

Skal du leie bolig er det vanlig at utleier krever et depositum. Hos oss kan dere raskt og enkelt opprette depositumskonto i nettbanken.

» Åpne depositumskonto

Depositumskonto

Hvordan åpner jeg ny depositumskonto?

Utleier bestiller depositumskontoen i nettbanken sin under "Dagligbank og lån" -> "Åpne konto" -> "Åpne depositumskonto".

Når bestillingsskjema er ferdig utfylt og leiekontrakt er lastet opp, vil kontoavtalen bli sendt til elektronisk signering i nettbanken til både utleier og leietaker.

Hvor mye koster det å opprette en depositumskonto?

Det koster 500 kroner å opprette kontoen i nettbanken og 1250 kroner på bankkontor. Etableringskostnadene skal betales av utleier dersom ikke annet er avtalt.

Må både utleier og leietaker være kunder i DNB for å åpne depositumskonto?

Ja, forutsetningen for å åpne depositumskonto er at begge parter er eller må bli kunder i DNB og være over 18 år.

Leietager er ikke kunde av DNB, kan vi likevel opprette depositumskonto?

Er ikke leietaker eksisterende kunde, kan han/hun bli kunde med BankID fra sin hovedbankforbindelse.
 

Utleier og leietager er uenig om fordelingen av depositumsbeløpet

For utleier:
Det må sendes inn webskjema fra nettbanken med følgende informasjon:
 • Depositumskontonummer
 • Dato for avsluttet leieforhold
 • Skyldig beløp, skyldig forfalt husleiebeløp og periode det gjelder for
 • Utleiers kontonummer for innbetaling av husleie
 • Kontonummer for utbetaling av krav til utleier
 
For leietaker:
Det må sendes inn webskjema fra nettbanken med følgende informasjon:
 • Depositumskontonummer
 • Dato for avsluttet leieforhold
 • Fordeling av depositumsbeløpet
 • Kontonummer for eventuell utbetaling av depositumsbeløpet til leietaker
 
Banken sender skriftlig varselbrev til motparten med frist.

Hvor lang tid tar det fra jeg avslutter depositumskontoen til jeg har pengene på konto?

Dersom utleier ikke har krav i depositumet, vil pengene utbetales til leietaker fortløpende etter at utleier har bedt om frigivelse.

Hvordan avslutte depositumskonto?

Ved frigivelse av depositumskonto må det foreligge skriftlig samtykke fra utleier. Dette kan sendes inn fra nettbanken. Du finner avslutningsskjemaet på dnb.no, søk på "Avslutte depositumskonto" og logg inn. Dersom utleier har krav i depositumet må både utleier og leietaker fylle ut hvert sitt skjema. 
 
menn tar hverandre i hånden

Profesjonell verge

Nå kan du som verge enkelt registrere nye klienter, eller endre på eksisterende tilganger i nettbanken.

» Les mer og registrer deg her