Sparing og pensjon

familie utenfor et hus
 

Hvordan opprette BSU konto?

Du kan raskt og enkelt åpne BSU konto i nettbanken din. Gå til "Dagligbank og lån" og "Åpne ny konto". Velg åpne BSU. Du vil motta en bekreftelse på e-post når kontoen er åpnet.

» Logg inn for å åpne BSU her

Jeg har solgt fondsandeler. Når kommer pengene på konto?

Andelene blir innløst første virkedag etter at ordren er registrert, med kursen som er gjeldene den dagen. Deretter tar det 3-4 virkedager før pengene kommer inn på kontoen din.
 

Ofte stilte spørsmål om BSU

Hva er BSU?

BSU (Boligsparing for ungdom) er en svært gunstig boligspareordning for ungdom. Sparing i BSU gir deg skattefradrag på inntektsskatten på 20% av årets sparebeløp, maksimalt 5000 kroner.

BSU (Boligspar for ungdom) er en boligspareordning for deg som er 33 år eller yngre. Du oppretter en konto hvor beløpet som settes inn gir skattefordeler og svært god rente. Mer om ordningen:

  • Du kan spare i BSU til og med det året du fyller 33 år
  • Du må ha skattbar inntekt hvis du skal ha skattefradraget
  • Du kan spare inntil 25 000 kroner i året og 300 000 totalt i BSU
  • Du kan kun ha èn BSU-konto uavhengig av bank

Hvor mye kan jeg spare i BSU?

Du kan spare inntil 25 000 kroner i året og totalt 300 000 totalt i BSU.

Hva kan jeg bruke de oppsparte BSU midlene til?

Pengene du sparer i BSU skal i hovedsak benyttes til kjøp av ny, fast bolig eller til å nedbetale lån på bolig som du har kjøpt etter at BSU ble opprettet.

Tar du ut midler spart i BSU og benytter dem til annet enn godkjent formål, regnes dette som kontraktsbrudd og BSU-avtalen opphører. Banken kan da avslutte BSU-kontoen din og overføre resterende saldo til brukskonto. Skattemyndighetene vil kreve at du tilbakebetaler skattefradragene du har fått. 

Kan BSU midlene benyttes på oppussing/vedlikehold?

Nei, du kan ikke bruke pengene til oppussing, dette selv om boligen er ny.

Kan BSU benyttes til bolig i utlandet?

Ja, det er ingen begrensning for hvor boligen ligger så lenge det er en fast bolig der du selv skal bo.

Hvordan overfører jeg fra BSU til brukskonto?

Du kan ta ut det du har satt inn på BSU i år under "Dagligbank og lån" og "Overføre egne kontoer", i nettbanken. Husk at skattefradraget beregnes ut fra saldo pr 31.12 så sett pengene inn igjen i god tid før dette dersom du vil ha skattefradraget.

Hvordan flytte BSU kontoen min til DNB?

BSU kan flyttes over i sin helhet til BSU i DNB, gebyrfritt. Fyll ut flytteskjema her.

Hvordan avslutter jeg BSU kontoen min?

Du kan avslutte BSU kontoen din i nettbanken. Gå til "Dagligbank og lån" og "Avslutte konto". Klikk på "Avslutte BSU". Du vil få en bekreftelse på e-post når konto er avsluttet.

Når du avslutter BSU kontoen din, må du huske på at det ikke er mulig å åpne ny konto av samme type senere, heller ikke i annen bank.

Hva skjer med BSU kontoen ved fylte 33 år?

BSU kan bli stående ved oppnådd maksimal sparing eller etter fylte 34 år så lenge man ønsker. Du kan fritt disponere renter som påløper fra og med det inntekståret du fyller 34 år.

Må jeg skatte av rentene som påløper på BSU?

Spareinnskuddet er skattepliktig formue. Renter av spareinnskuddet er skattepliktig inntekt i det året rentene påløper.

Hvor mye er skattefradraget på og hvordan får jeg det?

Du får fradrag i skatten for 20% av årlig sparebeløp, maksimalt 5 000 kroner. For å kreve fradrag i skatt må du være personlig skatteyter, skattepliktig og bosatt i Norge.
 

Morsom sparing

Hvilke rente får man på Morsom Sparing?

Det er ikke en egen rente på Morsom Sparing. Hvilken rente du får kommer an på hvilken konto du velger som sparemålskonto. Er det en ordinær sparekonto, får du renten som gjelder på den kontoen.

Er det uttaksbegrensninger?

Det er ikke egne regler for uttaksbegrensning for Morsom Sparing. Hvis du velger en vanlig sparekonto som sparemålskonto, vil den ha ubegrenset antall uttak.

Må vennene man inviterer ha konto i DNB?

Vennene trenger ikke å være kunder for å bli invitert, men for å delta i Morsom Sparing må de ha en sparekonto i DNB. Hvis vennene du inviterer ikke har det fra før, kan de enkelt få det ved å logge seg på med BankID fra annen bank, følge anvisningene og opprette en sparekonto i Morsom Sparing.

Er det et minimumsbeløp eller maksimumsbeløp for sparingen?

All sparing vil være i hele kroner, vi har ingen minimumsbeløp ved avrunding, men vi sjekker at det er dekning på disponibelt beløp før sparingen utføres. Minste faste beløp er satt til 2 kroner per hendelse. Impulssparingen har en begrensing på 10.000 kroner, for å redusere antall feil sparinger.

Kan man endre sparemålet underveis - eller må man avslutte sparemålet og opprette et nytt?

Sparemålet kan endres underveis. Det gjør du ved å gå inn på selve sparemålet, velg tannhjulmenyen ved sparemålsnavnet, og utfør den endringen du vil. I felles sparemål er det kun administrator (den som opprettet sparemålet) som kan endre.

Vil alle sparemålene få penger hver gang jeg drar kortet?

Hvis alle sparemålene har sparing ved bruk av kort aktivisert, vil de det. Dvs. at hvis du har valgt å spare 2 kroner til tre sparemål ved kortbruk, vil det spares 6 kroner hver gang du bruker kortet.

Kan jeg følge med på hvor mye vennene mine har spart?

Ja, du vil se alle transaksjoner til sparemålet til høyre på Morsom Sparing-siden.

Hvordan avslutter jeg sparemålet?

Sparemålet avslutter du ved å gå inn på sparemålet, velge tannhjulsmenyen og velg "Avslutte sparemål". I felles sparemål, er det kun Administrator som har mulighet til å avslutte/stoppe sparemålet. Du kan enkelt velge å trekke deg fra et felles sparemål. Dette gjør du ved å velge tannhjulmenyen som står ved siden av deg som deltager inne i et felles sparemål, og velg Avslutt deltagelse.

Hva hvis det er flere kort på brukskontoen som velges?

Alle kort som er tilknyttet kontoen vil generere sparing.

Jeg er Intro-kunde, kan jeg bruke Morsom Sparing?

Ja, så lenge du har nettbank og sparekonto. Intro-kunder som ikke har sparekonto, må evt opprette dette hos en rådgiver.
 

Lyst til å spare i fond? Se hvordan

Se hvordan du enkelt kan opprette spareavtale

 

Fond

Hvordan kjøpe fond?

Fond er smart for deg som skal spare langsiktig. I aksjefond kan du over tid forvente fire til seks prosent høyere avkastning enn risikofri rente. Vårt beste råd er å spare i fond hver måned og å spare langsiktig.

» Se våre fond

Hvordan kjøpe fond i gave?

Det er enkelt å gi fond i gave. Det eneste du trenger er navn og fødselsnummer (11 siffer) på mottaker. Minstebeløpet er 100 kroner og du kan velge om du vil gi et engangsbeløp eller opprette en månedlig sparing.

» Les mer og kjøp fond i gave her

Er det beløpsgrense ved kjøp og salg av fondsandeler i nettbanken?

Beløpsgrensen for registrering av kjøp i nettbank er 2 000 000 kroner. Hvis du ringer oss er beløpsgrensen på både kjøp og innløsning 500 000 kroner.

Når kommer pengene inn på konto, når jeg selger fondsandeler?

Andelene blir innløst første virkedag etter at ordren er registrert, med kursen som er gjeldene den dagen. Deretter tar det tre til fire virkedager før pengene kommer inn på kontoen din.

Kan jeg trekke fra tap på selvangivelsen?

Ja. Realisert tap er fradragsberettiget. Det vil si at du må innløse først for å utløse tapet. Det verditapet du har hatt siden kjøptidspunktet kan du da sette til fradrag på selvangivelsen. Overføring/flytting mellom fond blir ansett som realisasjon (salg). Realisert tap i fond kommer til fradrag det året andelene selges, og er fradragsberettiget med 27 prosent. Alle som innløser (realiserer) andeler vil få tilsendt en ferdig utfylt realisasjonsoppgave.

Hvor mye skatt må jeg betale av fondstjenesten?

Realisert kursgevinst i fond kommer til beskatning det året andelene selges, og beskattes som ordinær kapitalinntekt, altså 27 prosent. Renteinntekter fra rentefond beskattes årlig på lik linje med bankkonto

Hvordan kan jeg disponere andres fond?

For å få tilgang til andres fond må eier av fondet og disponent fylle ut et fullmaktsskjema. Klikk å lenken under. Gå deretter til "Øvrige skjemaer" og "Disposisjonsfullmakt".

» Nedlastbare skjemaer fond

Hvordan selge fondsandeler?

Gå til «Sparing og investering» og «Selg fond» i nettbanken. Velg fondet du ønsker å selge. Du kan selge hele verdien eller en ønsket verdi. Bekreft salget.

Nyttige skjemaer for fond

 

VPS konto

Hvordan oppretter jeg VPS konto?

Du får automatisk VPS konto dersom du bestiller aksjehandel hos oss.

» Bli aksjehandelskunde og få VPS konto

Jeg trenger en ekstra VPS konto

Fyll ut skjema Opprett VPS konto og send det til:

DNB Bank ASA - Verdipapirservice
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo

Hvordan får jeg tilgang til min VPS konto?

Privatpersoner- Nettbank kunde i DNB
Som nettbank kunde i DNB så vil du få tilgang til din VPS konto i nettbanken. I menyen til venstre velger du Investortjenester. Deretter må du bekrefte en avtale. Når dette er gjort får du tilgang med det samme.  Les mer via linken under.
» Investortjenester
 
Privatpersoner- Ikke nettbank kunde i DNB
Dersom du ikke er nettbankkunde i DNB så må vår avdeling Verdipapirservice bestille tilgang til deg. Du vil da få tilsendt personlig kode og kodebrikke i separate konvolutter. Det vil kunne ta inntil 2 uker før du mottar dette.
» Bestill Investortjenester privatperson

Firmaer 
Det finnes flere alternativer for å kunne få tilgang til VPS konto. Firma kan få egen tilgang, eller benytte den nettbank tilgangen de har i dag. Tilgangen må bestilles hos Verdipapirservice.
» Bestill tjenesten firma

Hvilke kostander er det i forbindelse med en VPS konto?

Det er ingen kostnader ved opprettelse av en VPS konto.
Dersom markedsverdien overstiger kr. 100.000 pr. 31.12 så vil det være et Årsgebyr.

For priser henvises det til den til en hver tid gjeldende prisliste.

Hvordan endrer jeg adresse på min VPS konto?

Normalt oppdateres adressen direkte fra Folkeregisteret 1 gang pr. måned. Av sikkerhetsmessige årsaker må alle adresserendringer sendes til oss skriftlig:

DNB Bank ASA
Verdipapirservice / att.:
Kontofører Investor
Postboks 1600 Sentrum 0021 Oslo

Hvordan kan jeg overføre aksjer fra min VPS konto?

Som privatperson så kan du overføre via Investortjenester. Merk at dette ikke gjelder gaveoverføringer eller arv. Eller du kan sende oss en skriftlig henvendelse.

Firmaer må sende en skriftlig henvendelse.

Hvor finner jeg årsoppgaven til min VPS konto?

Årsoppgaver er nå kun tilgjengelig elektronisk i Investortjenester.

Meldinger i postkassen i Investortjenester finner du ved å logge deg inn i nettbanken. Investortjenester ligger som eget valg under menyen "Sparing og Investering".

Alternativt kan du logge inn her med BankID

Om du ikke har tilgang til nettbank i DNB eller er bedriftskunde kan du bestille tjenesten her
 
jordklode,pc, pult

Aksjehandel på internett

Vi har samlet det kundene våre ofte lurer på om akjedehandel, kurser, emisjoner og mye mer.

» Se ofte stilte spørsmål om aksjehandel her
 

Pensjonsavtaler i DNB

Når kan jeg få pengene mine utbetalt?

Fra kollektive fripoliser, pensjon fra arbeidsgiver og Individuell pensjonssparing med skattefordel (IPS), kan du tidligst starte uttak fra fylte 62 år.

Individuelle pensjonsavtaler (IPA) tidligst fra fylte 64 år.

Kapitalforsikringer, kan tas ut når du ønsker.

Hva kan jeg gjøre for å få mer i pensjon?

Mer pensjon får du dersom du sparer langsiktig. DNB har mange ulike spareløsninger for pensjonssparing. Har man innskuddspensjon kan man også ta et grep om egen pensjon ved å skifte innskuddsprofil på sin pensjonskapital.

Må jeg sende nytt skattekort hvert år?

Nei, DNB Livsforsikring får dette automatisk tilsendt ved årsskiftet av likningsmyndighetene. Imidlertid må du selv gi DNB Livsforsikring beskjed dersom skattekortet ditt endres i løpet av året.

Hvordan endrer jeg skatteprosent på utbetalingsavtaler?

Dette kan du gjøre selv i nettbanken under "administrer mine avtaler" og "endre skatteprosent".

Du kan ikke redusere skatteprosent uten skattekort på kollektive avtaler (avtaler du har gjennom din arbeidsgiver).

Jeg er blitt syk, hva må jeg gjøre?

Dersom du er blitt langvarig syk kan du ta kontakt med oss på telefon 05226, så hjelper vi deg.

Hvordan kan jeg si opp eller ta ut penger fra en avtale?

I nettbanken under "administrer mine avtaler" velger du "oppsigelse av avtale". Det er kun mulig å si opp kapitalforsikringer, ikke pensjonsavtaler som IPA, IPS, fripoliser eller pensjonsordninger du har gjennom din arbeidsgiver.

Hvor mye får jeg i pensjon?

På avtaler med kjente ytelser vil du i nettbanken kunne se dette under "dekninger" på avtalene. På avtaler med ytelser som ikke er kjent, kan du følge med på utviklingen under detaljer. Dersom du har avtaler under utbetaling, står dette under "mine utbetalinger".

Pensjonsreformen

Hvem omfattes av pensjonsreformen?

Opptjening
Personer født i 1963 og senere vil bare tjene opp pensjon etter dagens regelverk.
Personer født i 1954-1962 får en kombinasjon av nytt og gammelt regelverk.
Personer født i 1953 eller tidligere beholder det gamle regelverket for opptjening av pensjon.

Uttak
De nye reglene for fleksibelt uttak av alderspensjon gjelder alle som er født før 1950.

Regulering
Alle omfattes av de nye reglene for uttak av pensjon.
Alle alderspensjonister blir berørt av de nye reglene for regulering av pensjon.

De viktigste endringene som følge av pensjonsreformen?

Pensjonsreformen inneholder en rekke nye momenter, men de fire viktigste endringene i reformen er:

  • Alleårsregelen: Lønnsinntekt i alle arbeidsår skal telle med når pensjonen beregnes.
  • Levealdersjustering: Pensjonen reduseres på grunn av at vi lever lenger.
  • Fleksibel pensjonsalder: Alle som har hatt normal eller høy inntekt i mange år vil få mulighet til å gå av med pensjon fra fylte 62 år. Alderspensjon fra folketrygden blir imidlertid mindre jo tidligere man velger å pensjonere seg.
  • Frihet til å kombinere pensjon og arbeid: Pensjonen blir ikke avkortet om du kombinerer pensjon med arbeid. Det er også mulig å ta ut pensjon delvis - fleksibelt uttak.

Hvordan blir de nye opptjeningsreglene i folketrygden?

Hvert år opparbeider du som arbeidstaker pensjonsrettigheter tilsvarende 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt opptil 7,1 G. Alle personer mellom 13 og 75 år opparbeider denne rettigheten dersom de er i arbeid. Ulønnet omsorgsarbeid, førstegangstjeneste og dagpenger gir også opptjening.

Hva betyr fleksibelt uttak av alderspensjon?

Du kan starte og ta ut alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon fra fylte 62 år og frem til 75 år. Samtidig er det mulig å ta ut pensjonen helt eller delvis. Det vil si at du kan ta ut pensjon mens du fremdeles er i arbeid. Den kan da tas i følgende uttaksgrad: 20, 40, 50, 60, 80 prosent. Uttaksgraden kan du endre én gang i året. Delvis uttak forutsetter at du har opptjent en årlig pensjonsytelse som tilsvarer minimum 20 prosent av G.

Kan man kombinere Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor og arbeid?

Hvis du er omfattet av AFP ordning kan du fra fylte 62 år ta ut AFP samtidig som du er i arbeid. AFP er en livsvarig pensjon som ikke kan tas ut gradert, altså 100%. Den må tas ut sammen med alderspensjon fra folketrygden.

Hvor stor blir alderspensjonen min?

Din pensjonsutbetaling er individuell og avhengig av opptjening i folketrygden, tjenestepensjon fra arbeidsgiver, om du er med i en AFP ordning og egen sparing. Prognose på hva din alderspensjon fra folketrygden blir kan du finne ut ved å gå inn på nettsiden til NAV og velge tjenesten Din Pensjon.

Du kan også gjøre beregninger ved hjelp av DNB sin pensjonskalkulator på dnb.no. Beregn din pensjon

Pensjonsplanlegging - hva bør jeg gjøre?

Bry deg om din pensjon og start planlegging og sparing i tide er det beste råd vi kan gi deg.

Det aller første du bør få rede på er hvor mye du kan regne med å få i pensjon. Vår pensjonskalkulator gjør denne beregningsjobben for deg. Alt du trenger å gjøre er å legge inn noen få opplysninger om deg selv og din økonomi. Du kan på enkelt vis sjonglere med pensjonsalderen og se hva det faktisk utgjør i kroner.

Vår pensjonskalkulator lar deg også velge hvor stor del av lønnen din idag du trenger som pensjonist. Kalkulatoren viser deg raskt om du økonomisk er i rute for å leve ut din store pensjonistdrøm.

» Beregn din pensjon

Pensjonsfeller - hva er det?

Du kan unngå å havne i noen av de mest vanlige fallgruvene ved å være oppmerksom på følgende:

År uten inntekt
«Det skal lønne seg å jobbe» er selve mottoet for det nye pensjonssystemet. Dette betyr at hvert eneste år i arbeidslivet teller med i opptjeningen av pensjon. Friår, studier, deltidsarbeid vil bety at pensjonsbeholdningen din blir mindre enn om du jobber for fullt.

Tidlig pensjon
Ønsker du å gå av med tidlig pensjon, får du færre år med pensjonsopptjening og flere år å fordele beholdningen din på. Det betyr lavere årlig pensjon. Ved å stå lenger i jobb tjener du opp ytterligere pensjon, noe som resulterer i en høyere årlig pensjon. Dette gjelder både for folketrygd/AFP og tjenestepensjon i privat sektor.

Høy lønn
Tjener du over 7,1 ganger grunnbeløpet (G) i Folketrygden, får du ingen opptjening i Folketrygden utover dette. Det betyr at lønn over dette beløpet ikke gir uttelling for opptjening i Folketrygden og AFP i privat sektor. Du kan imidlertid ha opptjening for høyere lønnsnivåer opp til maksimalt 12 G i tjenestepensjonsordninger.

Hvordan påvirker pensjonsreformen meg som jobber i det offentlige?

Selv om det er vedtatt å videreføre bruttoordningen for offentlig tjenestepensjon, er reglene for tjenestepensjon også tilpasset de nye reglene i folketrygden. Dette innebærer at alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger levealderjusteres og reguleres etter nye regler på samme måte og fra samme tidspunkt som alderspensjon fra folketrygden.

Det er imidlertid gitt en individuell garanti til de som er født i 1958 eller tidligere om at de er sikret 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 67 år, gitt at de har 30 års opptjening. Garantien reduseres når tjenestetiden er mindre en 30 år, og for de som jobber deltid.