Kursene er baserede på midtkurser fra DNB Markets ca. kl. 09 og kun for informasjon.

Se også www.dnb.dk