Historiske valutakurser (SEK)- hovedvalutaene

Kurserna är baserade på snittkurs från DNB Markets ca. kl. 09.00 og är enbart för information.

Se også www.dnb.se