Redigere dato på flere/alle betalinger i betalingsoversikt

Del på
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Plus

Beskrivelse av idé

Vurdering: 0

Mulighet til å endre betalingsdato på flere/alle betalinger i Betalingsoversikt. Det er upraktisk å måtte gå igjennom 15-20 betalinger hver måned på lønningsdagen som varierer per måned. Kunne tenke meg å huke av for de registrerte betalingene jeg ønsket å endre, og så trykke “betal med dagens dato” eller “betal med dato:” samt datofelt.

Stem på idéen

DNB Labs stemme avgitt
stemme avgitt
Google + stemme avgitt
stemme avgitt
0

Status

Idé som er til vurdering.

Vedlegg

Ingen vedlegg

Lenker

Ingen lenker

Kommentarer

Leave a Reply