Ved kjøp av bolig i utlandet er det mange faktorer å ta hensyn til. Vi tilbyr lån med fast eller flytende rente. Søk om finansieringsbevis tidlig i prosessen.

Hvilken lånetype skal jeg velge

Hos oss kan du velge mellom lån med fast eller flytende rente. Et lån med flytende rente vil ha variabelt rentebeløpet ved hvert forfall mens avdragene vil være det samme i hele låneperioden. Ønsker du større forutsigbarhet i økonomien din så vil lån med fastrente være det rette for deg.

Du kan sikre deg mot fremtidig renteoppgang ved å avtale fast rente med oss for en gitt periode. På den andre siden, så får du ikke fordel av en rentenedgang i avtaleperioden. Du kan også velge å kombinere de to lånetypene.

Kontakt din rådgiver for priser og betingelser.

Finansieringsbevis

Sørg for å søke om et finansieringsbevis i starten av prosessen. Dette setter deg i stand til å kunne legge inn bud på drømmeboligen når du finner den. Det er ikke nødvendig å ha en konkret eiendom før du søker.

Valutalån

Vi anbefaler å ta opp lån i den samme valutaen som eiendommen verdsettes til, uavhengig av valutakursen på kjøpstidspunktet. Det handler om å redusere valutarisikoen som gir de største utslagene ved en slik investering.

Belåner du din primærbolig hjemme for å kjøpe fritidsbolig i utlandet så kan du redusere mulighetene til å ta opp et fremtidig lån på den norske boligen.

Snakk mer med din rådgiver om dette.

Kontakt oss
Hverdager 08.30–17.00
+352 454945 219
Boliglån i Storbritannia
Har du en betydelig formue og har fast tilholdssted i UK kan du sjekke med din rådgiver rundt finansiering av boligkjøp med pant i UK.