Ved kjøp av bolig i utlandet er det mange faktorer å ta hensyn til. Vi tilbyr lån med fast eller flytende rente. Søk om finansieringsbevis tidlig i prosessen.

Hvilken lånetype skal jeg velge

Hos oss kan du velge mellom lån med fast eller flytende rente. Et lån med flytende rente vil ha variabelt rentebeløpet ved hvert forfall mens avdragene vil være det samme i hele låneperioden. Ønsker du større forutsigbarhet i økonomien din så vil lån med fastrente være det rette for deg.

Du kan sikre deg mot fremtidig renteoppgang ved å avtale fast rente med oss for en gitt periode. På den andre siden, så får du ikke fordel av en rentenedgang i avtaleperioden. Du kan også velge å kombinere de to lånetypene.

Kontakt din rådgiver for priser og betingelser.