illustrasjonsbilde

Markedsoppdatering - En god start på det nye børsåret

Det var sjeldent store kursbevegelser rudt årsskiftet. Det store spørsmålet er om kursfallet, og særlig det vi hadde i desember, skyldes overdrevet pessimisme og frykt, eller om det er en større og lengre nedtur som folder seg ut. 

Vi er forsiktig optimistiske og velger å opprettholde en overvekt på aksjer i vårt markedssyn. Du kan lese mer om hvorfor vi er optimister og se et kort intervju om hva vi tror om aksjemarkedet og rentemarkedet i 2019 her.

» Les om vårt markedssyn
 

Generell informasjon

Kunder av DNB Luxembourg S.A. har ansvar for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndighetene i landet av skattemessig bosted vedrørende midler plassert i banken og inntekt avledet derav.

 

Etter de forpliktelser som er definert av direktivet om administrativt samarbeid(direktiv 2014/107/UE) som innførte Common Reporting standard («CRS»), kan banken være juridisk forpliktet til å rapportere noen personlige opplysninger om kontohaver(e) i banken, finansiell informasjon om konti i banken, herunder kapitalinntekter og aktiva til skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg kan utveksle denne informasjonen med skattemyndighetene i en annen jurisdiksjon eller jurisdiksjon i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon. Omtrent 100 land deltar i denne automatisk utveksling av informasjon.