Spørsmål og svar

Hva er definisjonen på Dag-til-Dag Markedsrente?

Dag-til-Dag Markedsrente representerer en standardisert og nøytral rentefastsettelse for den enkelte valutasort. Renten kvoteres daglig til fastsatte tidspunkter i markedet for den aktuelle valutaen.
Dersom banken benytter annen kilde, vil denne representere en rente som publiseres og som er alminnelig brukt i markedet for den aktuelle valutasort. For valuta der det ikke eksisterer en offisiell fiksing eller et velutviklet marked for renter, er banken tvunget til å sette renten selv.

Hva er en offentlig fiksing?

I de fleste land med et velutviklet rentemarked er det satt opp et panel av utvalgte banker som hver åpen bankdag kvoterer en rente for ulike tidsperioder. Ut i fra rentene som er oppgitt av bankene beregner panelet en rente for hver av de ulike tidsperiodene, dette blir da fiksingrentene i den aktuelle valuta. For eksempel for USD heter rentefiksingene LIBOR. For nærmere om hver fiksing, se definisjonen på våre hjemmeside www.dnb.no/marketrate.

Hvor ofte endres Dag-til-Dag Markedsrente?

Dag-til-Dag Markedsrente endres daglig, gitt åpen bankdag i den aktuelle valuta.

Hvilke valutaer kan ha Dag-til-Dag Markedsrente?

I prinsippet kan alle valutaer være tilknyttet Dag-til-Dag Markedsrente, men det er ikke alle som er knyttet til en offentlig fiksing daglig i de enkelte valutamarkedene. Se listen over de ulike valutaer på vår hjemmeside www.dnb.no/marketrate.

Hva betyr BID og ASK i sammenheng med renter? Og hva menes med SPREAD?

Med BID menes den renten en bank er villig til å betale for et innskudd for en gitt tidsperiode. Med ASK menes til hvilken rente en bank er villig til å låne ut penger/gjøre et innskudd hos en annen bank for en gitt tidsperiode. Differansen mellom BID og ASK for samme tidsperiode kalles SPREAD.

Hva er Thomson Reuters?

Thomson Reuters er et internasjonalt nyhetsbyrå. I dag abonnerer nesten alle nyhetsorganisasjoner på tjenester som gir finansiell informasjon. Reuters Kobra 3000 blir benyttet for å finne oppdatert nyhetsinformasjon, kontinuerlig oppdaterte renter og valutakurser samt å hente historikk fra offentlig finansiell informasjon.

Hva betyr RIC Code?

Reuters Instrumental Code er en unik kode som Thomson Reuters benytter for å identifisere markedsdata. Denne koden kan benyttes av alle som abonnerer på nyheter fra Reuters til å finne siste oppdaterte tall og historisk informasjon. For eksempel er RIC for 3M NIBOR, OINOK3MD=

» Se oversikt

Hva betyr det økonomisk for kunde/banken å skifte kilden for Dag-til-Dag Markedsrente?

Endringen av kilde og tidspunktene for fiksing har ingen økonomisk effekt på lang sikt, verken for banken eller kunden.

Hvilke fordeler er det for kunden?

Referansen er nøytralt satt (DNB har ingen innvirkning på den). Kunden kan gå inn selv å lese renten daglig, samt ta ut lister over historiske renter. Renten er dessuten mer stabil over tid.

Hvor finner jeg grunnlaget for Dag-til-Dag Markedsrente hvis jeg ikke har tilgang til Reuters?

Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Markets

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler