• Chatbot
  • Kundeservice

Informasjon om børsnoteringen av Edda Wind

TEGNINGSPERIODEN ER NÅ AVSLUTTET

Edda_OceanRender_4skip

Edda Wind har i dag en flåte på to serviceskip, og ytterligere seks serviceskip under bygging, for konstruksjon og drift av havvindturbiner (SOV og CSOV). Foto/illustrasjon: Edda Wind

Edda Wind logo

Bli medeier i et grønt maritimt selskap!

Edda Wind er et ledende serviceselskap innenfor havvind. De eier og drifter fartøyer spesialdesignet til serviceoperasjoner for konstruksjon og drift av havvindturbiner. Dette markedet forventes å vokse betydelig de neste årene i takt med utbyggingen av global havvindkapasitet. Gjennom en børsnotering og emisjon ønsker Edda Wind nå å styrke sin ledende posisjon og sikre grunnlaget for fremtidig vekst.

DNB Markets bisto Edda Wind med noteringen på Oslo Børs. Tegningsperioden var 16. - 24. november 2021 (kl 12.00)

Les mer om børsnoteringen her

Edda Wind i nyhetene

Edda Wind vil bli markedsleder

Edda Wind sikrer god tilgang til havvindturbiner for sine klienter gjennom innovative tekniske løsninger og lang maritim erfaring. Gjennom sine løsninger bidrar selskapet til bærekraftig energiproduksjon.

Edda Wind har mangeårig kompetanse innenfor sikker tjenestelevering til offshorenæringen, og har vært en pioner innenfor fartøytjenester for havvindindustrien.

Edda Wind har på tidspunktet for notering to Service Operation Vessels (SOV) i drift på langtidskontrakter og et nybyggingsprogram som inkluderer to SOVer og fire Commissioning Service Operation Vessels (CSOV) som skal leveres i perioden 2022-2024.

Før børsnoteringen er Edda Wind eid 50 % av Østensjø Wind AS og 50 % av Wilhelmsen New Energy AS.

For datoer og frister se lenger ned på siden.

EddaWind_photocred_OstensjoRederi

Her ser du en av Edda Winds SOV-skip i aksjon. Med deres båter kan service og vedlikehold av vindturbiner til havs foretas trygt og effektivt. (Foto: Østensjø Rederi)

Hvem kan kjøpe aksjer i børsnoteringen?

Børsnoteringen av Edda Wind er offentlig og åpen for tegning for alle bosatt i Norge eller EU. Deltar du i denne emisjonen og børsnoteringen, kan du kjøpe nye aksjer (eierandeler) i selskapet. Aksjene gir deg rett til deltagelse på generalforsamlingen og til eventuelle utbytter senere.

Det er mulig å tegne seg for aksjer med aksjesparekonto (ASK).

Viktig informasjon for deg som vil delta

Her er opplysninger du må forholde deg til når det gjelder børsnoteringen av Edda Wind:

  • Tegningsperiode 16 - 24. november 2021 kl 12.00 (norsk tid)
  • NOK 30,75 per aksje (fastpris)
  • Minstetegning 342 aksjer tilsvarende NOK 10.500,-
  • Forventet første handelsdag 26. november 2021
  • Markedsplass Oslo Børs eller Euronext Expand
  • Ticker for aksjen: EWIND

MERK! Tegningsperioden ble avsluttet 24. november 2021 klokken 12.00

Hvordan kjøpe aksjer i en emisjon?

Her forklarer Sindre V. Skaldehaug hvordan du går fram for å kjøpe aksjer i en emisjon, klikk for klikk.

Disclaimer

Nærmere informasjon om blant annet Edda Wind og en beskrivelse av risikofaktorer knyttet til børsnoteringen av Edda Wind fremgår av prospektet. Prospekt og tegningsblankett er tilgjengelig på www.dnb.no/emisjoner. Du bør lese prospektet før du treffer beslutning om å tegne nye aksjer. Merk at aksjer innebærer høy risiko og at du bør gjøre deg kjent med prospektet før tegning. Dette er kun ment som informasjon og ikke investeringsrådgivning.

Alt om emisjoner og tegningsretter

Til emisjonssiden

Nyttige snarveier og hjelp

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB