• Chatbot
  • Kundeservice

Børsnoteringen av Fred. Olsen Windcarrier har blitt satt på hold p.g.a de geopolitiske forholdene.

Les børsmelding her.

Informasjon om børsnoteringen av Fred. Olsen Windcarrier

BØRSNOTERINGEN ER SATT PÅ HOLD.

Bildet kan ikke vises

Fred. Olsen Windcarrier ASA er et selskap som installerer havvindturbiner over hele verden. (Foto: Fred. Olsen Windcarrier)

FredOlsen-logo-mhvitt

Bli medeier i Fred. Olsen Windcarrier

Fred. Olsen Windcarrier ASA er en markedsledende aktør innen transport og installasjon av vindturbiner til havs. Fred. Olsen Windcarrier opplever høy etterspørsel etter sine tjenester og planlegger å øke sin andel i et raskt voksende marked. Nå kan du bli en av eierne i dette selskapet innen fornybar energi.

OBS! Børsnoteringen er per 22.2.2022 satt på hold. Les børsmelding fra selskapet her.

Fred. Olsen Windcarriers børsnotering

I pressen

Om Fred. Olsen Windcarrier

Fred. Olsen Windcarrier er en del av Bonheur-konsernet. De har over 25 års erfaring innen fornybar energi. Bonheur vil fortsette å være en langsiktig eier i Fred. Olsen Windcarrier og bidrar med EUR 25 millioner i frisk kapital i børsnoteringen.

Fred. Olsen Windcarrier har siden 2013 installert over 780 vindturbiner fordelt på tre kontinenter. Gjennom erfaring har de bygget opp en kompetanse og kunderelasjoner med de største produsentene av vindturbiner globalt.

Det underliggende markedet forventes å vokse med 20 prosent per år frem til 2030. Veksten er drevet av lavere kostnader for elektrisitet produsert fra havvind, bl.a. på grunn av økt størrelse på vindturbinene. Skipene som skal installere neste generasjons vindturbin må enten være oppgraderte eksisterende fartøy eller nybygg. Det ventes et strammere forhold mellom tilbud og etterspørsel etter denne typen spesialskip og tjenester. Fred. Olsen Windcarrier er godt posisjonert med en moderne flåte på tre fartøy som alle vil bli oppgradert for å møte fremtidens krav til installasjonsfartøyer. I tillegg planlegger selskapet å investere i et nytt moderne fartøy for å bevare sin ledende posisjon.

Bildet kan ikke vises

Fred. Olsen Windcarrier har 20 prosent markedsandel i markedet for installasjon av vindturbiner til havs, og ser stor mulighet for videre vekst.

Hvem kan kjøpe aksjer i børsnoteringen?

Børsnoteringen av Fred. Olsen Windcarrier er offentlig og åpen for tegning for alle bosatt i Norge. Deltar du i denne emisjonen og børsnoteringen, kan du kjøpe nye aksjer (eierandeler) i selskapet. Aksjene gir deg rett til deltagelse på generalforsamlingen og til eventuelle utbytter.

Det er mulig å tegne seg for aksjer med aksjesparekonto (ASK).

Viktig informasjon for deg som vil delta

Her er opplysninger du må forholde deg til når det gjelder børsnoteringen av Fred. Olsen Windcarrier:

BØRSNOTERINGEN ER SATT PÅ HOLD P.G.A DE GEOPOLITISKE FORHOLDENE. Les børsmeldingen her (22.2.2022)

Hvordan kjøpe aksjer i en emisjon?

Her forklarer megler Sindre V. Skaldehaug hvordan du går fram for å kjøpe aksjer i en emisjon, klikk for klikk.

Disclaimer

Nærmere informasjon om blant annet Fred. Olsen Windcarrier og en beskrivelse av risikofaktorer knyttet til børsnoteringen av Fred. Olsen Windcarrier fremgår av prospektet. Prospekt og tegningsblankett er tilgjengelig på www.dnb.no/emisjoner. Du bør lese prospektet før du treffer beslutning om å tegne nye aksjer. Merk at aksjer innebærer høy risiko og at du bør gjøre deg kjent med prospektet før tegning. Dette er kun ment som informasjon og ikke investeringsrådgivning.

Alt om emisjoner og tegningsretter

Til emisjonssiden

Nyttige snarveier og hjelp

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB