Informasjon om emisjonen i Norwegian Air Shuttle

FORTRINNSRETTSEMISJONEN ER NÅ AVSLUTTET.

Torsdag 6. mai 2021 ble det lagt ut en fortrinnsrettsemisjon ut for Norwegian. Alle med tegningsretter kunne tegne seg for aksjer på emisjonssiden fram til fredag 21. mai kl 16.30.

Fortrinnsrettsemisjonen i Norwegian er nå avsluttet

Alle som per 4. mai eide aksjer i Norwegian, og som dermed var registrert i selskapets aksjeeierbok senest 6. mai, ble tildelt tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen. Andre kunne kjøpe tegningsretter, og dermed få rett til å delta. Uansett måtte rettene brukes innen emisjonen ble avsluttet 21. mai 2021 kl 16.30. Etter dette tidspunktet har tegningsrettene ikke lenger noen verdi.

Se fristene for deltagelse lenger ned, under videoen.

Hvorfor foretok Norwegian en fortrinnsrettsemisjon?

Norwegian Air Shuttle er inne i siste fase av en omfattende restrukturering. Deres mål er å redusere flyflåten til om lag 50 fly som skal operere i det nordiske og europeiske kortdistansesegmentet. I tillegg skal selskapets gjeld reduseres med over 35 milliarder kroner. Som en del av restruktureringen ville selskapet hente opptil seks milliarder kroner i ny kapital, blant annet gjennom en fortrinnsrettsemisjon på opptil 395 millioner kroner. DNB Markets bisto selskapet med denne transaksjonen.

Prospekt og annen informasjon om emisjonen ligger på emisjonssiden.

Les prospekt her

Hvordan tegner du deg for aksjer i en emisjon?

Dersom du ønsker å benytte deg av tegningsrettene dine, går du fram slik vår medarbeider Sindre forklarer i denne videosnutten.

Norwegian Air Shuttle er inne i siste fase av en omfattende restrukturering som vil redusere flyflåten til om lag 50 fly.

Viktige frister!

Det er to viktige frister å forholde seg til når det gjelder tegningsretter, sånn var det også i denne Norwegian-emisjonen:

  • Siste frist for salg, eller eventuelt kjøp av tegningsretter var 19. mai 2021 klokken 16.30
  • Siste frist for å benytte tegningsrettene til å tegne nye aksjer var 21. mai 2021 klokken 16.30

Fra fredag 7. mai ble det lagt ut prospekt, tegningsblankett for aksjer og ytterligere informasjon på denne siden.

MERK! Tegningsretter som ikke ble solgt innen 19. mai 2021 klokken 16:30 eller benyttet til tegning av nye aksjer innen 21. mai klokken 16:30, har nå bortfalt og blitt verdiløse.

Eide du tegningsretter?

Alle som hadde aksjer i Norwegian i forkant av emisjonen fikk automatisk tildelt tegningsretter. Alle har også fått tilsendt informasjon i god tid med instruksjoner om hvordan disse kunne benyttes, og når. Nå er rettighetene gått ut på dato og er verdiløse.

Nærmere informasjon om blant annet Norwegian Air Shuttle ASA, en beskrivelse av risikofaktorer knyttet til Norwegian Air Shuttle ASA og tegningsrettene, fremgår av prospektet som er utarbeidet for fortrinnsrettsemisjonen. Prospekt og tegningsblankett vil være tilgjengelig på vår emisjonsside fra torsdag 6. mai. Du bør lese prospektet før du treffer beslutning om å tegne nye aksjer.

Spørsmål om emisjoner og tegningsretter

Snarveier

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB