• Chatbot
  • Kundeservice

Priser på aksjehandel

For å utføre kjøp eller salg av aksjer må du betale kurtasje. Våre prislister gjeldende fram til 1. november 2023 finner du under.

Unge mennesker med mobil

Å handle aksjer er enkelt, men risikofylt. Sett deg godt inn i hva det er før du begynner! Les mer her

Når du handler aksjer med DNB Markets som meglerhus kan du være sikker på at:

  1. Du alltid får laveste pris på aksjene du vil ha (les mer om SOR)
  2. Du får tilgang til analyser og anbefalinger fra våre prisbelønte analytikere
  3. Du får support på telefon og chat når du trenger det

Det er enkelt å kjøpe og selge aksjer, men det betyr ikke at det er risikofritt.

Det du betaler for aksjehandel er kurtasje, dvs prisen for å få utført handel, samt eventuelle kostnader for kontoføring. Se priser på kontoføring og andre tjenester her.

Prislister gjeldende t.o.m oktober 2023 finner du under

UNG

Priser for kunder som er mellom 18 og 28 år gamle.

Aktiv

Priser for kunder som gjør mer enn 20 handler i måneden.

SAGA

Priser for SAGA-kunder i DNB.

Private Banking

Priser for Private Banking-kunder i DNB.

Pluss, Basis* og bedrift

Priser for kunder med Pluss-program og for kunder over 28 år uten kundeprogram, og for vanlige bedriftskunder.

Priser på handel med megler

Priser for å få en megler til å gjennomføre handelen for deg.

Abonnement sanntidskurser

Månedspris på sanntidskurser fra ulike børser

Prisliste UNG

Kurtasje - norske aksjer

Produktside

Børsnoterte aksjer, ETF og ETN

0,05 % min kr. 1,-

Børsnoterte grunnfondsbevis

0,05 % min kr. 1,-

Børsnoterte tegningsretter:

0,05 % min kr. 1,-

Unoterte aksjer:

0,30 % min NOK 300,-

*Ungprisene gjelder i aldersgruppen 18 - 28 år.

Kurtasje - utenlandske aksjer

Produktside

Sverige1

0,05 % min SEK 1,-

Danmark

0,05 % min DKK 1,-

Finland

0,05 % min EUR 0,1

USA (NYSE, AMEX, NASDAQ)

0,10 % min USD 7,-

Canada

0,20 % min CAD 15,-

Belgia, Frankrike2, Tyskland, Nederland

0,20 % min EUR 15,-

Storbritannia3

0,20 % min GBP 15,-

Spania

0,30 % min EUR 20,-

Sveits

0,30 % min CHF 30,-

Fotnoter

1: Aksjer på Spotlight-listen (tidligere Aktie Torget) , Mangoldlistan og NGM-listen kan ikke handles elektronisk.

2: Ved kjøp (ikke salg) av aksjer som er listet opp her vil det utover ordinær kurtasje påløpe en ekstra transaksjonsavgift («French Financial Transaction Tax») tilsvarende 0,3 % av handlebeløpet. Denne avgiften vil gjelde for handel i selskaper med hovedsete i Frankrike hvor markedsverdien pr. 01.01.12 oversteg en mrd. euro (EUR).

3: Ved kjøp av aksjer på Londonbørsen vil man i tillegg til kurtasjen bli belastet med 0,5 % av handelsbeløpet i Stamp Duty som er en offentlig avgift i England. Dersom aksjen er irskregistrert så vil Stamp Duty derimot være på 1 %.

Prisliste Aktiv

Kurtasje - norske aksjer*

Produktside

Børsnoterte aksjer, ETF og ETN

0,05 % min kr.65,-

Børsnoterte grunnfondsbevis

0,05 % min kr.65,-

Børsnoterte tegningsretter:

0,05 % min kr.50,-

Unoterte aksjer:

0,30 % min NOK 300,-

*Med mer enn 20 handler inneværende måned vil du få kundestatus "Aktiv" og lavere priser påfølgende måned.

Kurtasje - utenlandske aksjer*

Produktside

Sverige1

0,05 % min SEK 65,-

Danmark

0,05 % min DKK 65,-

Finland

0,05 % min EUR 6,-

USA (NYSE, AMEX, NASDAQ)

0,10 % min USD 9,-

Canada

0,20 % min CAD 15,-

Belgia, Frankrike2, Tyskland, Nederland

0,20 % min EUR 20,-

Storbritannia3

0,20 % min GBP 18,-

Spania

0,20 % min EUR 20,-

Sveits

0,20 % min CHF 30,-

*Mer enn 20 handler inneværende måned vil gi aktiv kundestatus den påfølgende måned.

Fotnoter

1: Aksjer på Spotlight-listen (tidligere Aktie Torget) , Mangoldlistan og NGM-listen kan ikke handles elektronisk.

2: Ved kjøp (ikke salg) av aksjer som er listet opp her vil det utover ordinær kurtasje påløpe en ekstra transaksjonsavgift («French Financial Transaction Tax») tilsvarende 0,3 % av handlebeløpet. Denne avgiften vil gjelde for handel i selskaper med hovedsete i Frankrike hvor markedsverdien pr. 01.01.12 oversteg en mrd. euro (EUR).

3: Ved kjøp av aksjer på Londonbørsen vil man i tillegg til kurtasjen bli belastet med 0,5 % av handelsbeløpet i Stamp Duty som er en offentlig avgift i England. Dersom aksjen er irskregistrert så vil Stamp Duty derimot være på 1 %

Prisliste SAGA

Kurtasje - norske aksjer*

Produktside

Børsnoterte aksjer, ETF og ETN

0,05 % min kr.65,-

Børsnoterte grunnfondsbevis

0,05 % min kr.65,-

Børsnoterte tegningsretter

0,05 % min kr.50,-

Unoterte aksjer:

0,30 % min NOK 300,-

* For å aktivere SAGA-fordelen må du kontakte oss før du gjør din første handel. Det gjelder også ved åpning av flere handlekontoer.

Kurtasje - utenlandske aksjer*

Produktside

Sverige1

0,05 % min SEK 65,-

Danmark

0,05 % min DKK 65,-

Finland

0,05 % min EUR 6,-

USA (NYSE, AMEX, NASDAQ)

0,10 % min USD 9,-

Canada

0,20 % min CAD 30,-

Belgia, Frankrike2, Tyskland, Nederland

0,20 % min EUR 22,-

Storbritannia3

0,20 % min GBP 20,-

Spania

0,30 % min EUR 25,-

Sveits

0,30 % min CHF 40,-

* For å aktivere SAGA-fordelen må du kontakte oss før du gjør din første handel. Det gjelder også ved åpning av flere handlekontoer.

Fotnoter

1: Aksjer på Spotlight-listen (tidligere Aktie Torget) , Mangoldlistan og NGM-listen kan ikke handles elektronisk.

2: Ved kjøp (ikke salg) av aksjer som er listet opp her vil det utover ordinær kurtasje påløpe en ekstra transaksjonsavgift («French Financial Transaction Tax») tilsvarende 0,3 % av handlebeløpet. Denne avgiften vil gjelde for handel i selskaper med hovedsete i Frankrike hvor markedsverdien pr. 01.01.12 oversteg en mrd. euro (EUR).

3: Ved kjøp av aksjer på Londonbørsen vil man i tillegg til kurtasjen bli belastet med 0,5 % av handelsbeløpet i Stamp Duty som er en offentlig avgift i England. Dersom aksjen er irskregistrert så vil Stamp Duty derimot være på 1 %.

Prisliste Private Banking

Kurtasje - norske aksjer*

Aksjehandel

Børsnoterte aksjer, ETF og ETN

0,04 % min kr.49,-

Børsnoterte grunnfondsbevis

0,04 % min kr.49,-

Børsnoterte tegningsretter

0,04 % min kr.49,-

Unoterte aksjer:

0,20 % min NOK 200,-

* For å aktivere fordelen må du kontakte din Private Banker før du gjør din første handel. Det gjelder også ved åpning av flere handlekontoer.

Kurtasje - utenlandske aksjer*

Produktside

Sverige1

0,04 % min SEK 49,-

Danmark

0,04 % min DKK 49,-

Finland

0,04 % min EUR 5,-

USA (NYSE, AMEX, NASDAQ)

0,09 % min USD 9,-

Canada

0,10 % min CAD 15,-

Belgia, Frankrike2, Tyskland, Nederland

0,10 % min EUR 15,-

Storbritannia3

0,10 % min GBP 15,-

Spania

0,20 % min EUR 20,-

Sveits

0,20 % min CHF 30,-

* For å aktivere fordelen må du kontakte din Private Banker før din første handel. Det gjelder også ved åpning av flere handlekontoer.

Fotnoter

1: Aksjer på Spotlight-listen (tidligere Aktie Torget) , Mangoldlistan og NGM-listen kan ikke handles elektronisk.

2: Ved kjøp (ikke salg) av aksjer som er listet opp her vil det utover ordinær kurtasje påløpe en ekstra transaksjonsavgift («French Financial Transaction Tax») tilsvarende 0,3 % av handlebeløpet. Denne avgiften vil gjelde for handel i selskaper med hovedsete i Frankrike hvor markedsverdien pr. 01.01.12 oversteg en mrd. euro (EUR).

3: Ved kjøp av aksjer på Londonbørsen vil man i tillegg til kurtasjen bli belastet med 0,5 % av handelsbeløpet i Stamp Duty som er en offentlig avgift i England. Dersom aksjen er irskregistrert så vil Stamp Duty derimot være på 1 %.

Prisliste Pluss, Basis* og bedrift

Kurtasje - norske aksjer

Aksjehandel

Børsnoterte aksjer, ETN og ETF

0,05 % min kr 79,-

Børsnoterte grunnfondsbevis

0,05 % min kr 79,-

Børsnoterte tegningsretter

0,05 % min kr.50,-

Unoterte aksjer

0,30 % min kr 300,-

*Basis-priser er for kunder uten program i DNB

Kurtasje - utenlandske aksjer

Produktside

Sverige1

0,05 % min SEK 79,-

Danmark

0,05 % min DKK 79,-

Finland

0,05 % min EUR 7,-

USA (NYSE, AMEX, NASDAQ)

0,10 % min USD 10,-

Canada

0,20 % min CAD 30,-

Belgia, Frankrike2, Tyskland, Nederland

0,20 % min EUR 22,-

Storbritannia3

0,20 % min GBP 20,-

Spania

0,30 % min EUR 25,-

Sveits

0,30 % min CHF 40,-

Fotnoter

1: Aksjer på Spotlight-listen (tidligere Aktie Torget) , Mangoldlistan og NGM-listen kan ikke handles elektronisk.

2: Ved kjøp (ikke salg) av aksjer som er listet opp her vil det utover ordinær kurtasje påløpe en ekstra transaksjonsavgift («French Financial Transaction Tax») tilsvarende 0,3 % av handlebeløpet. Denne avgiften vil gjelde for handel i selskaper med hovedsete i Frankrike hvor markedsverdien pr. 01.01.12 oversteg en mrd. euro (EUR).

3: Ved kjøp av aksjer på Londonbørsen vil man i tillegg til kurtasjen bli belastet med 0,5 % av handelsbeløpet i Stamp Duty som er en offentlig avgift i England. Dersom aksjen er irskregistrert så vil Stamp Duty derimot være på 1 %.

Priser på handel med megler

Meglerkurtasje - norske aksjer

Våre meglertjenester

Børsnoterte aksjer, ETF og ETN

0,50 % min kr.500,-

Børsnoterte grunnfondsbevis

0,50 % min kr.500,-

Børsnoterte tegningsretter

0,50 % min kr.50,-

Unoterte aksjer:

0,50 % min NOK 1000,-

For handel med aksjederivater, se egen prisliste her.

Meglerkurtasje - utenlandske aksjer

Meglertjenester

Sverige1

0,5 % min SEK 1100,-

Danmark

0,50 % min DKK 900,-

Finland

0,50 % min EUR 120,-

USA (NYSE, AMEX, NASDAQ)

0,50 % min USD 160,-

Canada

0,50 % min CAD 160,-

Belgia, Frankrike2, Tyskland, Italia4, Nederland

0,50 % min EUR 120,-

Storbritannia3

0,50 % min GBP 100,-

Spania

0,50 % min EUR 120,-

Sveits

0,50 % min CHF 180,-

Fotnoter

1: Aksjer på Spotlight-listen (tidligere Aktie Torget) , Mangoldlistan og NGM-listen kan ikke handles elektronisk.

2: Ved kjøp (ikke salg) av aksjer som er listet opp her vil det utover ordinær kurtasje påløpe en ekstra transaksjonsavgift («French Financial Transaction Tax») tilsvarende 0,3 % av handlebeløpet. Denne avgiften vil gjelde for handel i selskaper med hovedsete i Frankrike hvor markedsverdien pr. 01.01.12 oversteg en mrd. euro (EUR).

3: Ved kjøp av aksjer på Londonbørsen vil man i tillegg til kurtasjen bli belastet med 0,5 % av handelsbeløpet i Stamp Duty som er en offentlig avgift i England. Dersom aksjen er irskregistrert så vil Stamp Duty derimot være på 1 %.

4: Ved kjøp (ikke salg) av aksjer i italienske børsnoterte selskaper, med en markedsverdi som overstiger 500 mill. Euro, så vil det utover ordinær kurtasje påløpe en ekstra transaksjonsavgift («Italian Financial Transaction Tax») som tilsvarer 0,1 % av handlebeløpet.

Abonnement sanntidskurser

Sanntidskurser - Oslo Børs

Aksjer

Priser for privatpersoner

Sanntidskurser med ordredybde

0,-*

Priser for profesjonelle (bedrifter, institusjoner mm)

Sanntidskurser med ordredybde

650,-

Prisene er oppgitt i norske kroner per måned, inklusive mva.

* Gjelder fram til 31.12.2024.

Sanntidskurser Norden OMX

Aksjer

Priser for privatpersoner

Aksjekurser sanntid

10,-

Aksjekurser sanntid med ordredybde

50,-

Priser profesjonelle (bedrifter, institusjoner mm)

Aksjekurser sanntid

190,-

Aksjekurser sanntid med ordredybde

530,-

Prisene er oppgitt i norske kroner per måned inklusive mva.

Sanntidskurser USA

Utenlandske aksjer

Priser for privatpersoner

Aksjekurser sanntid

kr 10,-

Priser for profesjonelle (bedrifter, institusjoner mm)

Aksjekurser sanntid

kr 290,-

Vi tilbyr kurser fra følgende børser i USA: Nasdaq, NYSE og NYSE American.

Prisene er oppgitt i norske kroner per måned, inklusive mva.

NB! Avgifter kan tilkomme for internasjonale porteføljer. Se oversikt her.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB