Valutahandel innebærer svært høy risiko for tap. Vi anbefaler ikke slik handel for uerfarne investorer.

Marginhandel og gearing

Gjennom DNB FX Trader kan du handle for betydelig større beløp enn hva beløpet du har på marginkontoen tilsier.

  • Gearet risiko gir muligheter for høyere avkastning og tap

  • Gearingsatsene varierer mellom ulike valutakryss

  • Maksimal gearingfaktor 25x

Bestill DNB FX Trader
Bestill DNB FX Trader

MERK! Å drive marginhandel i valuta innebærer svært høy risiko.

Hvordan fungerer marginkonto og marginhandel?

Som bruker av DNB FX Trader vil du få opprettet en marginkonto. Denne finner du i DNBs nettbank under "mine kontoer". Minimumsbeløpet for opprettelse av marginkonto er NOK 100.000,-. Kontoen er sperret for umiddelbare uttak, det krever utfylling av skjema for uttak. Å få penger ut fra kontoen kan ta opptil 1-2 virkedager.

Gjennom DNB FX Trader kan du handle større beløp enn innskudd på marginkonto. Dette kalles gjerne "gearing". Gearing gir større mulighet for avkastning, men involverer også betydelig høyere risiko.

Eksempel:

Dersom du kjøper EURNOK, med en maksimal gearingfaktor på 15 utnytter du gearingen fullt ut. Da stiller du 6,67 prosent sikkerhet for valutaposisjonen som du etablerer. I praksis betyr det at du med et innskudd på marginkonto på NOK 500.000 kan ta en posisjon i EURNOK for inntil NOK 7.500.000,-. Oppstår det da en valutakursendring i EURNOK på bare én prosent vil det i nevnte tilfelle gi et tap, eller en fortjeneste, på 15 prosent av innskuddet på marginkontoen, ca 75 000 kroner.

Du er selv ansvarlig for egen handel

Benytter du DNB FX Trader for å kjøpe og selge valuta er du selv ansvarlig for å følge med til enhver tid. Du må følge resultatutviklingen på de posisjoner som du etablerer og hvilke innskudd på marginkontoen disse krever. Vi vil sende deg varsler ved brudd på marginkrav på ulike nivåer, men du har uansett ansvar for å følge opp alle marginkrav uavhengig av om du har mottatt et varsel fra oss.

Dine posisjoner kan bli stengt

Dersom samlet urealisert tap på dine valutaposisjoner er høyere enn 50 prosent av marginkravet, vil alle dine åpne posisjoner bli stengt, aktive ordre slettet og det urealiserte tapet realisert. For å hindre at dine posisjoner stenges som følge av brudd på marginkravet må du selv stenge eller redusere posisjonene dine. Alternativt kan du velge å tilføre ytterligere sikring til marginkontoen din. Sikring til marginkontoen kan tilføres via nettbanken.

MERK! Endringer i valutakurser kan komme svært raskt og er vanskelige å forutse.

Marginhandel innebærer svært høy risiko

Handel i valuta innebærer svært høy risiko og er ikke egnet for alle. Tilgang til tjenesten DNB FX Trader gis derfor kun til kunder som får akseptert sin søknad om tilgang til tjenesten.

Vi tar kontakt for kvalifisering

Som verdipapirforetak er vi forpliktet å forsikre oss om at alle kunder som får tilgang til tjenesten er innforstått med risikoen den involverer. Vi tar derfor som som oftest direkte kontakt med den enkelte kunde for å vurdere om vedkommende er kvalifisert for tilgang. I tillegg gjennomgår alle nye kunder en oppstartsamtale med megler hvor eventuelle spørsmål besvares.

Du må ha evne til å tåle tap

Handel i valuta forutsetter at du har god økonomi og tilstrekkelig likviditet til å kunne dekke eventuelle tap. Vi anbefaler at det beløp som benyttes til handel i valuta kun utgjør en svært begrenset del av din økonomi.

I motsetning til for eksempel handel i aksjer eksisterer det ikke forventet avkastning i valutamarkedet. Alle handler gjennomføres i valutapar slik at du ved hver handel samtidig kjøper en valuta og selger en annen.

Ta utgangspunkt i egne forutsetninger

Ved handel i valuta må du ta utgangspunkt i egne forutsetninger og lage en strategi for handel basert på disse. Sett klare grenser for hvilke tap du kan akseptere – og unngå avvik fra strategien i forsøk på å ta igjen det tapte. Bruk av limitordre vil være et viktig verktøy i en slik strategi. Du bør følge utviklingen i posisjonene dine aktivt og vurdere resultater av din egen handel kontinuerlig.

Tapene kan overstige beløp på marginkonto

Ved handel i valuta i DNB FX Trader har du mulighet for å oppnå høy fortjeneste, men risikerer også store tap. Ved særlig store kursbevegelser kan tapet overstige innskuddet på marginkontoen. Et slikt tap må dekkes av deg som kunde. Beløpet på marginkontoen gir ingen begrensning for tapet du kan påføres.

Et marked drevet av ikke-profesjonelle

Valutamarkedet er i stor grad er drevet av ikke-kommersielle aktører som tar store valuta-posisjoner. Dette gjør valutasvingningene uforutsigbare, og de kommer som oftest overaskende. Mindre valutasorter, som den norske kronen, er ekstra sårbar. Ekstra sårbarhet betyr større svingninger.

Sammenlignet med aksjemarkedet finnes det lite eller ingen troverdig historisk informasjon som kan bidra til å forutse bevegelser i valutamarkedet. Ved særlig store svingninger vil det kunne oppstå situasjoner hvor det ikke er mulig å få gjennomført handler til de kurser som stilles i markedet. Dette kan medføre større tap.

Les våre vilkår for å benytte FX Trader

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB