B

for begunstiget

“Begunstiget” er et ganske gammeldags ord. Så hvis noen sier til deg at du er begunstiget juling, er de sannsynligvis lette å løpe fra

Når ordet “begunstiget” dukker opp i det 21. århundre er det trolig i forbindelse med arveoppgjør og betyr tilgodesett.

Hvis det står skrevet i et testament fra en fjern slektning at du arver alt han eier og har, er du altså begunstiget alt han eier og har. Man kan også være begunstiget et forsikringsbeløp i en forsikringssak.

Men har du samboer og dere ikke har felles barn - følg med nå! Som samboere uten barn, arver dere ingenting etter hverandre om én skulle falle fra. Om dere vil arve hverandre, må dere - nettopp - begunstige hverandre i et testamente.

Se også L for Livsforsikring og S for Samboeravtale.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB