DNB Innsikt

DNB Innsikt Logo
Visste du at våre kunder i 2020 øker kortbruken på varer med 8 prosent, men reduserer 23 prosent på tjenester?
 

Innsiktsrapport 2020

Bilde av innsiktsrapporten 2020
Vi har siden mars analysert den direkte og indirekte effekten av koronapandemien på forskjellige bransjer og husholdninger. 

DNB Innsikt 2020 Webinar

DNB Innsikt logo
» Se Ine Oftedahl presentere rapporten
Hva kan transaksjonsdata fortelle oss om vår atferd og vårt forbruk gjennom koronapandemien?

Graf som viser atferd og forbruk gjennom frste halvr av koronapandemien
  • Grafen viser enkelte bransjer og underkategorier som gjennom 2020 har opplevd store svingninger.
  • Nullpunktet markerer til enhver tid fjorårets nivå, og hver uke er sammenlignet med tilsvarende uke i 2019.

Korthandel i krisetid - uke 47 / 2020

Graf over kortbruk
Innsiktsteamet setter sammen anonymisert og aggregert statistikk basert på kortbruk. I denne oppsummeringen vil vi løfte spennende enkeltrender fra uke til uke. 

 
 

O jul med din glede?

Varmekart
» Hvordan blir egentlig den tradisjonelle julebordsesongen i år?

Å sette farge på norsk uteliv

Varmekart over norsk uteliv
» Sjekk ut varmekart over norsk uteliv i 2020!
 

Om DNB Innsikt

På DNB Innsikt ønskes det å synliggjøre viktig og spennende statistikk og analyser – og gjøre utvalgt innsikten mer tilgjengelig for våre kunder og samarbeidspartnere. 

I tillegg til ukentlige oppdateringer av kortbruk innen viktige bransjer i norsk næringsliv, vil du finne relevante enkeltanalyser på jevnlig basis. I DNB ønsker vi å bruke våre data til å se det store bildet.

Om DNBs Innsiktsteam

Innsiktsteamet ble opprettet i mars 2020 som en direkte respons på den økte etterspørselen etter raske og treffsikre data. De hyppige endringene i næringsliv og samfunn økte behovet for å bruke innsikt og høyfrekvensdata til å navigere gjennom en ny normal.

Siden da har teamet satt sammen anonymisert og aggregert statistikk basert på DNB-kunders totale kortbruk. Dataene gir verdifull innsikt i handlemønster og konsum, samt hvordan en langvarig krise påvirker norsk næringsliv.

Med flere millioner daglige korttransaksjoner skapes en unik analyse av den direkte og indirekte effekten av koronapandemien.

Ta kontakt med DNBs Innsiktsteam

Director of Data Transformation: Ine Oftedahl

Data Scientist: Jannike Utheim

Data Scientist: Erlend Rongen
Analysene på DNB Innsikt er basert på total kortbruk blant over 1,4 millioner privatkunder i DNB. Kundene er mellom 18 og 79 år, og har et aktivt betalingskort i bruk. Kunder som har reservert seg mot å delta i statistikk er fjernet. Dette er gjennomgående for DNB Innsikt så lenge ikke annet er opplyst.