American Depositary Receipts (ADR)

ADR (American Depositary Receipts) lar amerikanske investorer handle ikke-amerikanske aksjer lokalt og motta utbytte i amerikanske dollar. 

- DNB aksjen kan handles gjennom et ARD-program.
- Én ADR representerer ti vanlige DNB-aksjer. 
- DNBs ADR blir utstedt og kansellert av depotbanken J.P. Morgan. 
- DNBs ADR handles i det amerikanske "over-the-counter" (OTC) markedet.

ADR-informasjon  
Ticker-symbol DNHBY
Børs OTC
Forholdstall (DR:ORD) 1:10
Type Sponset nivå 1- program
ADR ISIN US23328E1064
Underliggende ISIN NO0010031479
CUSIP 23328E106
Depotbank J.P. Morgan
For mer informasjon eller spørsmål om DNBs ADR, vennligst kontakt J.P. Morgan:

J.P. Morgan Depositary Bank
Telefon: +1 866 576-2377

J.P. Morgan Transfer Agent Service Center
JPMorgan Chase Bank N.A.
I USA: +1 800 990 1135 
Utenfor USA.: +1 651 453 2128 

For mer informasjon, vennligst besøk: https://www.adr.com/Home?cusip=23328E106