Aksjonær - og utbyttepolitikk

DNBs overordnede mål er å skape aksjonærverdier gjennom en attraktiv og konkurransedyktig avkastning i form av verdistigning på aksjen og utdeling av utbytte.
Konsernets ressurser skal forvaltes på en slik måte at aksjonærene oppnår en avkastning i form av utbytte og kursstigning som er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare plasseringer. Alle aksjonærer likebehandles og har samme mulighet for innflytelse gjennom prinsippet én aksje – én stemme.

DNB legger til grunn at om lag halvparten av konsernets overskudd vil utbetales som utbytte, forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet vil det bli tatt hensyn til forventet resultat i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser samt behov for kjernekapital.

Foreslått utbyttet for 2016 på kr 5,70 ble:
- foreslått den 2. februar 2017
- vedtaksdato den 25. april 2017
- utbetaling til aksjonærene fra 5. mai 2017

Utbyttet for 2015 på kr 4,50 ble:
- foreslått den 4. februar 2016
- godkjent den 26. april 2016
- utbetaling til aksjonærene fra 4. mai 2016

Utbyttet for 2014 på kr 3,80 ble:
- foreslått den 5. februar 2015
- godkjent den 23. april 2015
- utbetalt til aksjonærene fra 7. mai 2015

Utbyttet for 2013 på kr 2,70 ble:
- foreslått den 6. februar 2014
- godkjent den 24. april 2014
- utbetalt til aksjonærene fra 8. mai 2014

Utbyttet for 2012 på kr 2,10 ble:
- foreslått den 7. februar 2013
- godkjent den 30. april 2013
- utbetalt til aksjonærer fra 13. mai 2013

Utbyttet for 2011 på kr 2,00 ble:
- foreslått den 9. februar 2012
- godkjent den 25. april 2012
- utbetalt til aksjonærer fra 7. mai 2012

Utbyttet for 2010 på kr 4,00 ble:
- foreslått den 10. februar 2011
- godkjent den 28. april 2011
- utbetalt til aksjonærer fra 10. mai 2011 

Utbyttet for 2009 på kr 1,75 ble:
- foreslått den 11. februar 2010
- godkjent den 27. april 2010
- utbetalt til aksjonærer fra 11. mai 2010

Utbyttet for 2008 på kr 0,00 ble:
- foreslått den 12. februar 2009
- godkjent den 21. april 2009
- ingen utbytte utbetalt til aksjonærer for regnskapsåret

Utbyttet for 2007 på kr 4,50 ble:
- foreslått den 14. februar 2008
- godkjent den 30. april 2008
- utbetalt til aksjonærer fra 15. mai 2008