1628,8 millioner aksjer var ved utgangen av fjerde kvartal 2016 fordelt på ca 42 300 aksjonærer. Under er en oversikt over de største aksjonærene.

Aksjonæroversikt per 31. desember 2016


Største aksjonærer Aksjer i 1000 Andel aksjer i %
Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet 553 792 34,00
Sparebankstiftelsen DNB 146 541 9,00
Folketrygdfondet 100 470
6,17
Fidelity International Limited (FIL) 43 129
2,65
BlackRock 37 303
2,29
Schroder Investment 27 111
1,66
T. Rowe Price Group 26 898
1,65
The Vanguard Group 24 377
1,50
MFS Investment Management 24 310
1,49
Newton Investment Management / BNY Mellon 23 630
1,45
State Street Global Advisors
23 043
1,41
Deutsche Asset Management 21 701
1,33
AXA / AllianceBernstein 17 435
1,07
BNP Paribas Investment / Alfred Berg 15 823
0,97
KLP Asset Management 15 745
0,97
Storebrand Asset Management 15 615
0,96
Danske Capital 15 371
0,94
DNB Asset Management 15 347
0,94
SAFE Investment Company 13 506
0,83
Columbia Threadneedle Investments 12 812
0,79
     
Sum største aksjonærer 1 173 959 72,08
Andre aksjonærer 454 840 27,92
Totalt antall aksjer 1 628 799 100,00