Antall utestående aksjer

Antall utestående aksjer

Antall aksjer 2016 2015 2014
Utestående per 1. januar 1 628 798 861 1 628 798 861 1 628 798 861
Aksjer kansellert 0 0 0
Emisjon (tegningsretter) 0 0 0
Utestående per 31. desember 1 628 798 861 1 628 798 861 1 628 798 861
Utestående per 31. desember inkludert beholdning av egne aksjer 1 628 798 861 1 628 798 861 1 628 798 861
Utestående ved full utvanning 1 628 798 861 1 628 798 861 1 628 798 861

Antall aksjer 2013 2012 2011
Utestående per 1. januar  1 628 798 861 1 628 798 861 1 628 798 861
Aksjer kansellert  0 0 0
Emisjon (tegningsretter)  0 0 0
Utestående per 31. desember  1 628 798 861 1 628 798 861 1 628 798 861
Utestående per 31. desember inkludert beholdning av egne aksjer  1 628 798 861 1 628 798 861 1 628 798 861
Utestående ved full utvanning  1 628 798 861 1 628 798 861 1 628 798 861