Funding og Rating

DNB Bank ASA utsteder senior gjeld og ansvarlig lånekapital. DNB Boligkreditt AS, et heleid datterselskap av DNB Bank ASA, utsteder obligasjoner med fortrinnsrett. DNB utsteder obligasjoner gjennom både store offentlige transaksjoner og private utstedelser. For informasjon om priser og løpetider, må du gjerne kontakte Langsiktig Funding.

Rating

Gå til ratinger
Nye og historiske ratinger i DNB konsernet
DNB Bank ASA
  • DNB Banks ECP/CD - programmet er et flervalutaprogram og har en grense på 15 milliarder euro
  • DNB Banks YCD - programmet har en grense på 15 milliarder US dollar
  • DNB Banks USCP - programmet har en grense på 18 milliarder dollar

 

 

ECBC Covered Bond Label

Bilde: Covered bond label logoDNB Boligkreditt er medlem av ECBC Covered Bond Label initiativet. DNB Boligkreditts ECBC sertifiserte obligasjoner med fortrinnsrett og ytterligere informasjon om sertifiseringen finnes på ECBC Covered Bond Labels nettside, www.coveredbondlabel.com
 
Kontakt oss
915 04800
Langsiktig funding:

Thor Tellefsen
Kontor: 23 26 84 04
Mobil: 91 54 43 85
Send epost

Kristine Øvrebø
Kontor: 23 26 85 19
Mobil: 91 60 08 05
Send epost

Kortsiktig funding:


Aasmund Midttun
Telefon 24 16 90 28
Send epost

Erik Brække
Telefon 24 16 90 31
Send epost


Kortsiktig funding, YCD:

Steve Danna
Telefon +1 212 681 2550
Send epost

Rating:

Håkon Røsand
Telefon +47 24 16 91 27
Send epost