Prinsipper for kommunikasjon/IR-politikk

Prinsipper for kommunikasjon med aksjonærer, investorer og analytikere

  • All børssensitiv informasjon må gis samtidig til alle markedsaktører. Dette gjelder børs- og pressemeldinger distribuert gjennom Oslo Børs og andre eksterne kanaler. Informasjonen blir også lagt ut på våre hjemmesider.
  • Alle børs- og pressemeldinger offentliggjøres på både engelsk og norsk. Alt materiale på våre hjemmesider som kan tenkes å ha internasjonal interesse skal også presenteres på engelsk.
  • Kvartalspresentasjoner, kapitalmarkedsdager eller seminarer skal avholdes på engelsk samme dag eller umiddelbart i etterkant som de holdes på norsk. Engelske presentasjoner distribueres også via telefonkonferanse/web-cast for å ha et bredere nedslagsfelt. Alle road show-presentasjoner skal legges ut på våre hjemmesider.
  • Presentasjoner som benyttes i møter med enkeltinvestorer må ikke avvike fra det som tidligere er offentliggjort på konsernets hjemmesider. Enkeltinvestorer skal heller ikke få muntlig informasjon som ikke blir hele markedet til del.
  • Møter med investorer og analytikere søkes unngått i den siste måned før offentliggjøring av resultater. I den grad slike møter avholdes vil det utvises særlig aktsomhet i forbindelse med hvilken informasjon som gis.