2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Tidligere år |

2003-2007

           
2007            
    Årsrapporter 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
DnB NOR   Årsrapport Rapport Rapport Rapport  Rapport
      Presentasjon Presentasjon Presentasjon Presentasjon
      Tilleggsinformasjon Tilleggsinformasjon  Tilleggsinformasjon  Tilleggsinformasjon
             
DnB NOR Bank   Årsrapport Rapport  Rapport  Rapport  Rapport 
DnB NOR Boligkreditt   Årsrapport        
Vital   Årsrapport        
             
2006            
    Årsrapporter 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
DnB NOR   Årsrapport Rapport Rapport Rapport Rapport
      Presentasjon Presentasjon Presentasjon Presentasjon
      Tilleggsinformasjon Tilleggsinformasjon Tilleggsinformasjon Tilleggsinformasjon
             
             
DnB NOR Bank   Årsrapport Rapport Rapport  Rapport  Rapport
DnB NOR Boligkreditt   Årsrapport        
Vital   Årsrapport   Rapport (engelsk) Rapport (engelsk)   
      Presentasjon (engelsk) Presentasjon (engelsk)  Presentasjon (engelsk)   
             
2005            
    Årsrapporter 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
DnB NOR   Årsrapport Rapport Rapport  Rapport  Rapport 
      Presentasjon Presentasjon Presentasjon  Presentasjon 
      Tilleggsinformasjon Tilleggsinformasjon Tilleggsinformasjon  Tilleggsinformasjon 
             
DnB NOR Bank   Årsrapport Rapport Rapport  Rapport  Rapport 
Vital   Årsrapport   Rapport (engelsk)   EV presentasjon (engelsk) 
             
2004            
    Årsrapporter 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
DnB NOR   Årsrapport     Rapport  Rapport 
        Presentasjon Presentasjon Presentasjon
      Tilleggsinformasjon  Tilleggsinformasjon Tilleggsinformasjon Tilleggsinformasjon
             
DnB NOR Bank   Årsrapport        
Vital   Årsrapport        
             
2003            
    Årsrapporter 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
DnB NOR   Årsrapport       Rapport (engelsk)
        Presentasjon Presentasjon  Presentasjon 
        Tilleggsinformasjon  Tilleggsinformasjon  Tilleggsinformasjon
             
DnB NOR Bank            
             
Årsrapporter fra før fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR nedenfor            
             
2002            
    Årsrapporter        
DnB   Årsrapport        
Gjensidige NOR   Årsrapport        
             
2001            
    Årsrapporter        
DnB   Årsrapport         
Gjensidige NOR   Årsrapport        
             
2000            
    Årsrapporter        
DnB   Årsrapport         
Gjensidige NOR   Årsrapport        
             
1999            
    Årsrapporter        
DnB   Årsrapport         
Sparebanken NOR   Årsrapport        
             
1998            
    Årsrapporter        
DnB   Årsrapport        
Sparebanken NOR   Årsrapport (engelsk)        
             
1997            
    Årsrapporter        
DnB   Årsrapport        
Sparebanken NOR (10 MB)   Årsrapport         
             
1996            
    Årsrapporter        
DnB   Årsrapport        
Sparebanken NOR   Årsrapport         
             
1995            
    Årsrapporter        
DnB (7MB)   Årsrapport        
Sparebanken NOR (6 MB)   Årsrapport         
Last ned og les rapporter fra 2007 og tidligere.