Integrasjon av Nordlandsbanken


Nordlandsbanken ble besluttet fusjonert med DNB Bank ASA i 2011, etter at Finansdepartementet ikke forlenget DNBs dispensasjon fra lovbestemmelsen om at en bank ikke kan eie en annen bank.

En IT-konvertering av kundeporteføljen ble grundig vurdert og forkastet, da analyser viste at det var mulig å redusere både risiko og gjennomføringstid ved manuell konvertering. Consulting ledet arbeidet og sto for metode og struktur i planlegging og gjennomføring. Dette innebar blant annet manuell overflytting av porteføljer og kundeforhold, samt overflytting og omstilling av medarbeidere fra Nordlandsbanken til DNB.


Integrasjon Nordlandsbanken
 

«Nye og innovative betalingsløsninger»

Betalingsindustrien preges av hyppig endringer og mange nye aktører, som utfordrer de tradisjonelle bankenes forretningsmodeller. For DNB-konsernet er derfor «Nye og innovative betalingsløsninger» et strategisk viktig tema.

Consulting har i samarbeid med forretningsutvikler i Produkt, fasilitert arbeidet med betaling på konsernnivå. Consulting har bidratt sterkt i utforming av DNBs betalingsstrategi, som blant annet har ført til satsingen på vennebetalingstjenesten Vipps.


Vipps by DNB
 

Ny strategi for DNB Juridisk

DNB Juridisk er vårt interne advokatkontor for DNB-konsernet. Arbeidsoppgavene spenner over et bredt felt av juridiske spørsmål som oppstår i ulike sider av konsernets virksomhet, i alt fra rådgivning og avtaleutforming til forhandling og prosedyreoppdrag.

DNB Consulting fasiliterte arbeidet med å definere en ny strategi for DNB juridisk. Arbeidet inkluderte også utvikling av en ny karrieremodell for divisjonen for å gi medarbeiderne mulighet til å utvikle seg på tvers av leder- og fagspesialistsporet i divisjonen.


DNB Juridisk