Vipps Faktura

Til tross for e-faktura sendes det fortsatt 164 millioner papirfakturaer i posten hvert år. Det ønsket Vipps å gjøre noe med. DNB Consulting hadde ansvaret for konseptbeskrivelsen av Vipps Faktura og skissering kundereisen for sluttkunde og fakturautsteder. Prosjektet utarbeidet verdiforslaget som gjorde det enkelt for sluttkunden fordi de ikke trenger å taste KID-nummer og samtidig blir minnet på forfallsdato slik at de slipper at regningen går til purring eller inkasso. For fakturautstederne var det viktig å få pengene raskere og gi kundene en bedre kundeopplevelse. Gjennom pilotperioden fikk prosjektet testet om løsningen klarte å levere på disse kravene fra sluttbrukere og fakturautstedere før løsningen ble lansert i markedet.
 

Kundeinnsikt

Fremtidens bank er relevant og personlig, og setter kunden i førersete. Consulting leder prosjektet der vi jobber med å skape nye og bedre kundeløsninger basert på innsikt om våre kunder. For å få til dette må hele DNB jobbe mot et felles mål – og hele veien tenke på hva kundene våre ønsker og er opptatt av. Fremtidens bank er relevant og personlig, og setter kunden i førersete. Consulting leder prosjektet der vi jobber med å skape nye og bedre kundeløsninger basert på innsikt om våre kunder. For å få til dette må hele DNB jobbe mot et felles mål – og hele veien tenke på hva kundene våre ønsker og er opptatt av.
 

AML Baltikum

DNB Consulting ledet prosjektet for å sørge for at alle kundene var oppdatert iht. de antihvitvaskings-krav som er gjeldende for DNBs banker i Baltikum. Midtveis i prosjektet ble det kjent at DNB og Nordea i Baltikum skulle slå seg sammen og ferdigstillelsesdato for prosjektet ble flyttet frem 6 måneder. På grunn av prosjektets dype innsikt i den baltiske kundeporteføljen fikk prosjektet raskt en sentral rolle i sammenslåingen. DNB Consulting ledet prosjektet for å sørge for at alle kundene var oppdatert iht. de antihvitvaskings-krav som er gjeldende for DNBs banker i Baltikum. Midtveis i prosjektet ble det kjent at DNB og Nordea i Baltikum skulle slå seg sammen og ferdigstillelsesdato for prosjektet ble flyttet frem 6 måneder. På grunn av prosjektets dype innsikt i den baltiske kundeporteføljen fikk prosjektet raskt en sentral rolle i sammenslåingen.
 

Boliglånsdigitalisering

Ved hjelp av digitalisering og automatisering lanserte DNB i 2016 verdens første heldigitale boliglånsprosess. Prosjektet har blant annet jobbet mye med hvordan kundeopplevelsen skal være og på å gjøre det enklest mulig for kundene å søke om boliglån, i første omgang for opplåning på eksisterende boliglån. DNB Consulting har jobbet bredt i prosjektet, herunder både med konkretisering av kundereiser, koordinering/oppfølging av ulike arbeidsstrømmer, med planlegging av og prioritering mellom leveranser, og med kommunikasjon av prosjektet. Prosjektet var blant annet omtalt i Aftenposten.
 

CMD

Hvert år inviterer DNB investorer og analytikere til kapitalmarkedsdag. Her presenterer vi strategi og finansielle ambisjoner for kommende periode. DNB Consulting har i flere år hatt ansvaret for prosjektledelsen av kapitalmarkedsdagen. Dette innebærer blant annet ansvar for prosess og fremdrift samt koordinering og kvalitetssikring av leveransene i tett samarbeid med konsernledelsen og en rekke sentrale miljøer i konsernet.