DNB portrett av Cecilie
 
I DNB har vi ansattegoder som skaper trygghet, stimulerer til fysisk aktivitet og styrker det sosiale nettverket.
 

Trivsel på jobb

For å nå ambisjonen vår om å være blant Norges mest attraktive arbeidsplasser, må vi sørge for at våre ansatte trives på jobb. I tillegg til spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø, har vi mange goder for de ansatte.

I DNB gis variabel belønning på bakgrunn av en helhetlig vurdering av konsernets resultater, enhetens resultater og den enkelte leders bidrag til verdiskapningen. Ordningen skal være resultatavhengig uten å være risikodrivende eller skade DNBs omdømme.

Som et resultat av finanskrisen har både nivået og oppbygningen av kompensasjonssystemene i finansnæringen vært gjenstand for internasjonal debatt. Nivået på variabel lønn i DNB vurderes uansett å være moderat sammenlignet med mange internasjonale finansinstitusjoner. På bakgrunn av årsresultatet for 2011, besluttet styret i DNB å gi en kollektiv belønning per medarbeider. For ansatte utenfor Norge har den kollektive belønningen vært tilpasset lønnsnivået internasjonalt.

 

Dine ansattegoder

 • Konkurransedyktige betingelser på lån, sparing og skadeforsikring
  Gjennom Personalbanken får ansatte rådgivning og gunstige betingelser på lån, sparing, skadeforsikring og eiendomsmegling.
 • Kollektiv personalforsikring
  Personalforsikringen dekker ulykke, sykdom, dødsfall, helse og reise.
  Helseforsikringen dekker blant annet privat spesialistbehandling, psykolog, kiropraktor og fysioterapeut.
  Reiseforsikringen er helårs, og dekker også de ansattes familie.
 • Innskuddspensjon
  Alle nyansatte blir automatisk medlem DNBs innskuddspensjonsordning. Pensjonsinnskuddene investeres og forvaltes av DNB, gir avkastning frem til pensjonsalder og utbetales som alderspensjon.
 • Én ekstra fridag i året, samt en fridag i forbindelse med jul, nyttår eller andre religiøse høytider.
 • Full lønn under foreldrepermisjon og sykdom
 • Fleksibel arbeidstid og arbeidssted der hvor det er mulig
 • Støtte til utdanning

Etter arbeidstid tilbyr DNB:

 • Idrettslag og treningstilbud
 • Kor og kulturgrupper
 • Firmahytter
 
Kontakt oss
915 04800

Retningslinjer

» Konsernpolicy for medarbeider og organisasjon gir føringer for blant annet belønning og rekruttering.

Mer informasjon

Kompetanseutvikling