Vil du skrive masteroppgave med oss?

DNB portrettbilde Jamina

Hva?

Vi samarbeider med studenter som ønsker å skrive masteroppgave om DNB.  Vi setter stor pris på godt samarbeid med studenter, da det kan gi oss nye og interessante perspektiver.
Det er dessverre ikke mulig å få gjennomført kvantitative spørreundersøkelser.

Hvem?

Vi søker deg som er interessert i DNB, men som følge av begrenset kapasitet prioriteres studenter som kjenner banken gjennom jobb eller lignende.

Hvordan?

Dersom du ønsker å skrive en masteroppgave om DNB, anbefaler vi deg å sende en søknad. Mer informasjon om søknadsprosessen kommer i løpet av august.

Når?

Søknadsfristen er 4. oktober, og du vil få svar innen 1. desember.

Følg oss på Linkedin

LinkedIn-logoen

Vanlige spørsmål om oppgaveskriving for DNB

Hvilke temaer kan jeg kontakte dere om?

I utgangspunktet er vi åpne for mange temaer og vil vurdere forslag som kommer inn.
Vi komme også legge ut forslag til områder og temaer.

Må oppgaven være på norsk?

Oppgaven kan skrives på både norsk og engelsk.

Hvilke typer data kan dere være behjelpelig med?

Vi kan normalt være behjelpelige med kvalitative intervjuer med ledere eller ansatte. Men vi kan dessverre ikke si ja til spørreundersøkelser, eller dele ut data og rådata.