Resultatfremleggelse 2. kvartal 2012

Resultatfremleggelsen


» Agenda for resultatfremleggelsen

» Se resultatfremleggelsen på web-TV

Solid inntjening og styrket kapitaldekning

Konsernsjef Rune Bjerke I DNB

DNBs resultat i andre kvartal 2012 var 4 580 millioner kroner, opp fra 3 546 millioner i andre kvartal 2011. Banken opplever fortsatt god vekst i både personmarkedet og bedriftsmarkedet.

Alle forretningsområder bortsett fra Forsikring og kapitalforvaltning leverer betydelig bedre drifts­resultater enn i andre kvartal 2011.
 
– Vi er godt fornøyde med årets andre kvartal. Mens mange europeiske banker nå reduserer sine utlånsvolumer, har DNB fortsatt god og lønnsom vekst. Vi vokser samtidig som vi styrker kapital­dekningen vår, sier konsernsjef Rune Bjerke.
 
DNBs rene kjernekapitaldekning økte til 9,6 prosent ved utgangen av kvartalet.
 
I årets første kvartal trakk effektene av basisswapper (derivatkontrakter) DNBs resultat betydelig ned. I andre kvartal var effekten motsatt, og positive effekt av disse derivatkontraktene utgjorde 1 078 millioner kroner. Selv om disse effektene svinger mye fra kvartal til kvartal, vil effekten over tid være null. – Men selv korrigert for denne effekten er vi godt fornøyde med resultatet, sier Bjerke.
 
DNB har hatt høy vekst i boliglån og utlån til små og mellomstore bedrifter. Utlån til storkunder og internasjonale kunder har økt noe mindre. Utlånsvolumene økte i gjennomsnitt med 9,1 prosent fra andre kvartal i fjor.
 
God økning i innskudd
Innskuddsvolumet økte i gjennomsnitt med 17,3 prosent fra andre kvartal 2011. Dette bidro til at DNBs innskuddsdekning ble 65,3 prosent ved utgangen av andre kvartal.
 
– Det er sterk konkurranse om innskuddsmidler, og dette gjør at marginene faller. DNB lanserte dette kvartalet flere kontobaserte spareprodukter, som Superspar og Barnas Boligkonto, for å dekke norske kunders etterspørsel etter trygg sparing med god avkastning, sier Bjerke.
 
Lave nedskrivninger
Nedskrivningene på utlån og garantier lå fortsatt på et lavt nivå.
 
– Nedskrivninger fra virksomheten vår i Baltikum er igjen redusert, mens vi opplever en økning knyttet til noen engasjementer innen storkundeområdet. Flere av segmentene i shippingmarkedet er nå inne i en vanskelig periode, men til tross for dette er tapene våre innen shipping relativt lave og stabile dette kvartalet, sier Bjerke.
 
Fortsatt vekst i Norge
DNB mener det norske boligmarkedet er robust, til tross for at det har vært til dels kraftig vekst i boligprisene. Et høyt investeringsnivå innen olje og gass bidrar også til vekst i den norske økonomien.
 
– Norsk økonomi er sterk, og vi venter fortsatt vekst i Norge, hvor vi har 80 prosent av vår virksomhet.
Vi tror at usikkerheten i Europa kommer til å fortsette, og denne usikkerheten kan også påvirke norsk økonomi over tid, sier Bjerke.
 
Nøkkeltall for andre kvartal 2012
  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 6,7 milliarder kroner (5,1)
  • Resultatet var 4,6 milliarder kroner (3,5)
  • Resultat per aksje ble 2,82 kroner (2,18)
  • Egenkapitalavkastningen ble 15,3 prosent (12,6)
  • Ordinær kostnadsgrad var 43,5 prosent (49,2)

Sammenlignbare tall for andre kvartal 2011 i parentes.
Kontaktpersoner
Thomas Midteide
Konserndirektør Kommunikasjon
Mobil 96 23 20 17