Resultatfremleggelse 3. kvartal 2012

Resultatfremleggelsen


» Agenda for resultatfremleggelsen

» Se resultatfremleggelsen på web-TV

Fremgang for alle forretningsområder og lavere nedskrivninger

Konsernsjef Rune Bjerke I DNB

DNBs resultat i tredje kvartal var 3 507 millioner kroner, opp fra 2 493 millioner i tredje kvartal 2011. Banken opplevde resultatfremgang i alle forretningsområder og reduserte nedskrivningene med over 55 prosent.

– Vi er godt fornøyde med årets tredje kvartal. Vi har sterke resultater i alle forretningsområder. Vi opplever også en økning på over 80 prosent i andre driftsinntekter korrigert for basisswapper, mye takket være en positiv utvikling i finansmarkedene, sier konsernsjef Rune Bjerke.

DNB har fortsatt høy vekst i boliglån og utlån til små og mellomstore bedrifter, mens veksten til store og internasjonale bedrifter er redusert. Utlånsvolumene økte i gjennomsnitt med 6,9 prosent fra tredje kvartal i fjor. Fra andre til tredje kvartal i år var utlånsveksten totalt på 1 prosent.

Innskuddene økte med 19,5 prosent fra tredje kvartal i fjor, mens veksten fra andre til tredje kvartal i år var 5 prosent.

Utlånsmarginene viste en mindre økning og innskuddsmarginene en liten reduksjon fra forrige kvartal. I sum var marginene stabile.

Lavere nedskrivninger
Samlede nedskrivninger på utlån og garantier var 521 millioner kroner, en reduksjon på 55,5 prosent fra tredje kvartal 2011. De samlede nedskrivningene i Baltikum og Polen ble også redusert fra 5,2 prosent av utlånene i tredje kvartal 2011 til 0,43 prosent.

– Den solide norske økonomien bidrar til lave nedskrivninger. Vi opplever en reduksjon innen de fleste segmenter. Unntaket er shipping, hvor vi som ventet har en økning i nedskrivningene på grunn av et krevende marked, sier Bjerke.

Økt kjernekapital
DNBs rene kjernekapitaldekning fortsetter å øke og var ved utgangen av kvartalet på 10,0 prosent.

I årets andre kvartal trakk effektene av basisswapper (derivatkontrakter) DNBs resultat opp. I tredje kvartal var situasjonen motsatt, og negative effekter av disse derivatkontraktene utgjorde 566 millioner kroner. Selv om disse effektene svinger mye fra kvartal til kvartal, vil effekten over tid være null.

Færre årsverk
Antall årsverk i konsernet ble redusert med 166 i kvartalet. DNB inngikk i tredje kvartal avtaler om salg av det svenske datterselskapet SalusAnsvar AB og filialnettet i Polen. Det er forventet at rundt 390 ansatte vil bli overført som del av de to transaksjonene.

Nøkkeltall for tredje kvartal 2012
  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 5,3 milliarder kroner (5,2)
  • Resultatet var 3,5 milliarder kroner (2,5)
  • Resultat per aksje ble 2,15 kroner (1,53)
  • Egenkapitalavkastningen ble 11,4 prosent (8,8)
  • Ordinær kostnadsgrad var 48,8 prosent (48,2)

Sammenlignbare tall for tredje kvartal 2011 i parentes

Kontaktpersoner
Thomas Midteide
Konserndirektør Kommunikasjon
Mobil 96 23 20 17