Resultatfremleggelse 3. kvartal 2014

Resultatfremleggelsen


» Agenda for resultatfremleggelsen

» Se resultatfremleggelsen på web-TV

DNB fortsetter å bygge egenkapital etter sterkt kvartal

DNBs resultat i tredje kvartal var 5 686 millioner kroner, en økning på 805 millioner fra tredje kvartal 2013. Svært lave tap og økte utlånsvolumer sørger for at DNB er i rute med å bygge opp egenkapital til tross for tøff konkurranse i bankmarkedet.

Forside DNBs 3. kvartals rapport 2014– Vi er godt fornøyde med dette resultatet. Den viktigste jobben vår finansielt er å komme i mål med de myndighetspålagte kapitalkravene. Med dagens inntjening fortsetter vi å bygge kapital og ser at vi vil komme i mål innen fristene vi har fått. Vi har fra 2008 satt av mer enn 70 milliarder til økt egenkapital, og fortsatt skal vi bygge ytterligere kapital, sier konsernsjef Rune Bjerke.
 
DNBs rene kjernekapitaldekning ved utgangen av kvartalet var på 12,6 prosent, inkludert 50 prosent av overskuddet for kvartalet. Hvis DNB kunne rapportert etter svenske myndigheters regler, ville konsernet kunnet vise til en ren kjernekapitaldekning på hele 18,0 prosent.

Økte renteinntekter tross lavere marginer
Som et resultat av rentejusteringen i andre kvartal ble utlånsmarginene redusert med 0,12 prosentpoeng fra tredje kvartal 2013. Netto renteinntekter økte likevel med 313 millioner kroner i samme periode på grunn av økte utlånsvolumer. Nedskrivninger på utlån og garantier var kun 183 millioner kroner i kvartalet – en vesentlig reduksjon fra 475 millioner i tredje kvartal 2013.

– De lave tapene viser at vi har en solid og robust portefølje som klarer seg godt, også i en periode med økonomisk turbulens og fallende oljepris. I tillegg er det en god bekreftelse på solid bankhåndverk, sier Bjerke.

De samlede kostnadene gikk noe ned, mens driftskostnadene justert for engangskostnader økte med 101 millioner kroner fra tredje kvartal 2013 til tredje kvartal 2014. Kostnadsgraden gikk ned fra 43,4 til 40,4 prosent i samme periode.

Sterk konkurranse i bankmarkedet
Det er over 120 banker i Norge, og forbrukerne kan lett sammenligne vilkår og priser bankene imellom. Kundene er opptatt av flere faktorer når de velger bank, og hos DNB får kundene både konkurranse­dyktige priser og markedets beste tilgjengelighet.

– Vi opplever kraftig konkurranse om hvert eneste boliglån, og denne konkurransen skjerper både oss og forbrukerne. I kvartalet innvilget vi 36 000 nye boliglån. Det viser at vi har attraktive produkter og priser, noe som styrket seg ytterligere etter at vi kuttet rentene igjen for noen uker siden, sier Bjerke.

Finansielle nøkkeltall for tredje kvartal 2014
  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,6 milliarder kroner (6,8)
  • Resultatet var 5,7 milliarder kroner (4,9)
  • Resultat per aksje ble 3,49 kroner (3,00)
  • Egenkapitalavkastningen ble 15 prosent (14,4)
  • Ordinær kostnadsgrad var 40,4 prosent (43,4)
Sammenlignbare tall for tredje kvartal 2013 i parentes.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 


Kontaktperson:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, mobil 96 23 20 17
Bildearkiv på flickr
Flickr-logoNedlastbare bilder av ledelse, styremedlemmer og ledende ansatte finner du i bildearkivet vårt.

DNBs bildearkiv på flickr