Resultat for 4. kvartal 2014

Resultatfremleggelsen


» Agenda for resultatfremleggelsen

» Se resultatfremleggelsen på web-TV

Sterk norsk økonomi gir godt DNB-resultat

DNBs resultat var 20 617 millioner kroner i 2014, en økning på 3 105 millioner fra 2013. Mye av denne økningen skyldes en positiv utvikling i bankens basisswapper. Økte netto renteinntekter, reduserte kostnader og lave nedskrivninger på utlån bidro også til resultatveksten.

Forside DNBs 4. kvartals rapport 2014– Det sterke resultatet gjør at vi kan fortsette å bygge opp egenkapital og gjøre banken enda mer solid. Resultatet viser også at norske bedrifter og privatpersoner fortsatt har en sunn økonomi og en positiv utvikling. Det er godt nytt for både kundene, eierne, oss ansatte og ikke minst for samfunnet rundt oss, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Høy kundeaktivitet gir gode resultater
Det gode resultatet kommer som følge av at DNB har opplevd et svært aktivt år sammen med kundene sine. Rentekutt og sterk konkurranse førte til mye aktivitet rundt bolig. I 2014 inngikk banken over 150 000 boliglånsavtaler (inkludert refinansiering) og solgte nesten 23 000 boliger i Norge etter 42 854 gjennomførte boligvisninger.

– Vi merker at det er knallhard konkurranse om hver eneste kunde, og det skjerper oss til å bli bedre. Vi har som mål å være den mest tilgjengelige banken i Norge, og i fjor gjennomførte vi nesten seks millioner kundesamtaler både på telefon, i filial og på chat og Facebook. Det er ny rekord, sier Bjerke.

Banken styrket satsingen på oppstartsbedrifter gjennom året og hjalp over 1 600 gründere med å starte for seg selv. – Vi trenger nyskaping og innovasjon i Norge. Det er mange av kundene våre som ønsker å starte egen bedrift. Vi har opprettet en egen avdeling med oppstartsloser som kan svare på alt man lurer på når man skal starte for seg selv, sier Bjerke.

Finansielle resultater for året 2014: Volumvekst og egenkapital

Netto rente­inntekter økte med 7,6 prosent fra 2013, blant annet som følge av høyere innskudds- og utlånsvolumer. De friske utlånene økte i gjennom­snitt med 50,8 milliarder kroner og innskuddene med 100,4 milliarder fra 2013. Volumveksten ble forsterket av valutasvingningene mot slutten av året.

DNBs rene kjernekapital økte med 14 milliarder kroner gjennom 2014, og kjernekapitaldekningen økte fra 11,8 til 12,7 prosent. Styret har vært opptatt av å sikre fortsatt høyt tempo i oppbyggingen av egenkapital for å nå myndighetenes krav og foreslår derfor et utbytte på 3,80 kroner per aksje, om lag 30 prosent av resultatet.

Samlede driftskostnader falt med 5,5 prosent fra 2013. Korrigert for engangseffekter var det en økning i kostnadene på 1,3 prosent, betydelig lavere enn lønnsveksten og et tydelig bevis på at de tiltakene som har vært iverksatt, har hatt god effekt. DNB tar sikte på en flat utvikling i løpende driftskostnader.

Fjerde kvartal 2014: Preget av volatilitet
DNBs resultat i fjerde kvartal 2014 var 4 965 millioner kroner, en reduksjon på 735 millioner fra fjerde kvartal 2013. Korrigert for basisswapper ble resultatet redusert med 1 696 millioner kroner. Lavere netto andre driftsinntekter og høyere nedskrivninger bidro til å redusere resultatet. Økte utlåns- og innskuddsvolumer og lavere finansieringskostnader var med på å bedre resultatet. Inntektene i fjerde kvartal 2013 var unormalt høye grunnet verdistigning i Nets-aksjene på 705 millioner kroner.

Ingen krise i norsk økonomi
– DNBs siste forventningsbarometer blant norske bedrifter viser at optimismen er mer dempet, men det er for eksempel kun én av ti bedrifter som forventer lavere lønnsomhet i 2015 enn i 2014. Vi vet at oljeinvesteringene vil falle, og den lave oljeprisen vil naturligvis få negative konsekvenser for en del bedrifter. Samtidig bidrar kronefallet til en etterlengtet opptur for store deler av norsk industri og for reiselivsnæringen, og med rekordlave renter og fortsatt høy kjøpekraft vil nordmenn ha råd til både å spare mer og å holde etterspørselen etter varer og tjenester høy, mener Bjerke.

– Det er ingen grunn til å bruke K-ordet om norsk økonomi, avslutter han.

Finansielle nøkkeltall for fjerde kvartal 2014 (2013-tall i parentes):
 • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,0 milliarder kroner (6,8)
 • Resultatet var 5,0 milliarder kroner (5,7)
 • Resultat per aksje ble 3,05 kroner (3,50)
 • Egenkapitalavkastningen ble 12,6 prosent (16,3)
 • Ordinær kostnadsgrad var 42,2 prosent (40,4)
Finansielle nøkkeltall for året 2014:
 • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 28,7 milliarder kroner (24,7)
 • Resultatet var 20,6 milliarder kroner (17,5)
 • Ren kjernekapitaldekning ble 12,7 prosent (11,8)
 • Resultat per aksje ble 12,67 kroner (10,75)
 • Egenkapitalavkastningen ble 13,8 prosent (13,1)
 • Ordinær kostnadsgrad var 41,9 prosent (45,7)
 • Foreslått utbytte er 3,80 kroner per aksje (2,70)
Sammenlignbare tall for 2013 i parentes.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

 
Kontaktperson:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, mobil 96 23 20 17
Bildearkiv på flickr
Flickr-logoNedlastbare bilder av ledelse, styremedlemmer og ledende ansatte finner du i bildearkivet vårt.

DNBs bildearkiv på flickr