Resultatfremleggelsen

» Agenda for resultatfremleggelsen

» Se resultatfremleggelsen på web-TV

Sterkt resultat og økt kapitaldekning

DNBs resultat var 6 363 millioner kroner i tredje kvartal 2015, en økning på 743 millioner fra tredje kvartal 2014. Økte volumer og bedrede innskuddsmarginer bidro til økningen.

Forside kvartalsrapport 3q 2015 for DNB – Dette er et av de beste kvartalsresultatene noensinne, og da må vi være fornøyde. Tallene viser at det fortsatt er vekst i norsk økonomi, selv om mange selskaper knyttet til oljeindustrien har en utfordrende situasjon. Jeg er også godt fornøyd med at kundetilfredsheten fortsetter å øke, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Friske utlån økte med 10,0 prosent i snitt og innskuddsvolumene med 12,6 prosent fra tredje kvartal 2014. Den svakere norske kronekursen bidro til denne volumveksten. Utlånsmarginene gikk litt ned i kvartalet, mens innskuddsmarginene gikk opp. Volumvektet rentemargin var uendret sammenlignet med tredje kvartal 2014.

Øker kjernekapitalen
Ren kjernekapitaldekning, inkludert 50 prosent av delårsresultatet, økte fra 12,6 prosent ved utgangen av tredje kvartal 2014, til 13,1 prosent. Forutsatt uforandret utbytte fra 2014 (30 prosent) var ren kjernekapitaldekning 13,4 prosent.

– DNB er en av verdens sikreste banker, og vi fortsetter å bygge mer kjernekapital i tråd med myndig-hetenes krav. Vi følger planen vi har lagt for å komme i mål, slik at vi kan normalisere utbyttet så raskt som mulig, sier Bjerke.

Styrker digitale produkter
DNB fortsetter moderniseringen gjennom å utvikle nye digitale produkter.

– Vipps er vår viktigste produktlansering på veldig lenge. Det er nesten ikke til å tro, men fire måneder etter vi lanserte har over 900 000 nordmenn lastet ned appen vår. Vi kommer til å jobbe kontinuerlig sammen med kundene våre for å bygge flere funksjoner inn i Vipps, sier Bjerke.

DNBs kunder fortsetter trenden med økt digital bruk av banken, og det er på mobiltelefonen den største økningen kommer. Dette kvartalet ble 86 prosent av sparing solgt digitalt, og det er en kraftig økning fra i fjor.

– For første gang har vi hatt over 40 millioner besøk i mobilbanken vår på ett kvartal. Lansering av finger-ID gjør det enda raskere å logge seg på, og rundt 40 000 kunder bruker allerede fingeren til å identifisere seg i mobilbanken. Raskere går det ikke, sier konsernsjefen.

Økte nedskrivninger
De ordinære driftskostnadene var på linje med tredje kvartal 2014.

I tredje kvartal var det tilbakeføringer på nedskrivninger på 392 millioner kroner.

I slutten av september inngikk DNB en avtale med Lindorff Capital AS om salg av porteføljer med misligholdte lån. Korrigert for denne transaksjonen var nedskrivninger i kvartalet 675 millioner kroner, sammenlignet med 183 millioner i tredje kvartal 2014.

De største nedskrivningene på enkeltengasjementer var knyttet til gruvesektoren og shipping. Samlede nedskrivninger i tredje kvartal lå likevel lavere enn et normalisert langsiktig nivå.
 
Finansielle nøkkeltall for tredje kvartal 2015

• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 8,1 milliarder kroner (7,6)
• Resultatet var 6,4 milliarder kroner (5,6)
• Resultat per aksje ble 3,83 kroner (3,45)
• Egenkapitalavkastningen ble 14,7 prosent (14,8)
• Ordinær kostnadsgrad var 39,6 prosent (40,4)
• Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 13,1 prosent (12,6)

Sammenlignbare tall for 2014 i parentes. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.


Kontaktperson:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, mobil +47 96 23 20 17
Rune Helland, head of Investor Relations, mobil +47 977 13 250

Detaljer om DNBs resultater finner du på www.dnb.no/investor-relations
Bildearkiv på flickr
Flickr-logoNedlastbare bilder av ledelse, styremedlemmer og ledende ansatte finner du i bildearkivet vårt.

DNBs bildearkiv på flickr