Presentasjon av resultater for 1. kvartal 2016

Kvartalspresentasjon

Opptak fra kvartalspresentasjonen torsdag 28. april.

Rapporter

» Rapporter for 1. kvartal