Resultatfremleggelse 4. kvartal 2011

Resultatfremleggelsen


Agenda for resultatfremleggelsen

Se resultatfremleggelsen her

Godt resultat til tross for finansuro

bilde av Rune Bjerke

DNBs resultat i fjerde kvartal 2011 ble 4 089 millioner kroner, mens resultatet i fjerde kvartal 2010 var 5 284 millioner. Resultatet for året 2011 ble 12 979 millioner kroner, en reduksjon på 1 083 millioner sammenlignet med 2010.

– Også dette kvartalet preges av finansuro, men vi har hatt høy aktivitet i banken og har økt inntektene våre med nesten 1,7 milliarder kroner. Vi er glade for at vi fortsetter å ta markedsandeler og for at mange store og små kunder velger oss. Våre utlån økte totalt sett med 9,3 prosent fra utgangen av fjerde kvartal 2010, og det er vi godt fornøyde med, sier konsernsjef Rune Bjerke.
 
DNB hadde ved utgangen av 2011 lånt ut 1 279 milliarder kroner til bedrifter og husholdninger.
 
DNB har også lykkes med å øke innskuddene i banken. Innskuddene økte med 15,3 prosent fra utgangen av fjerde kvartal 2010, og innskuddsdekningen i banken økte til 57,8 prosent ved utgangen av 2011. Utlåns­marginene ble i gjennomsnitt redusert med 0,03 prosent­poeng fra fjerde kvartal 2010, men viste en økning sammenlignet med tredje kvartal.
 
Økning i nedskrivninger
Samlede nedskrivninger på utlån og garantier var 926 millioner kroner i kvartalet, en økning på 397 millioner fra fjerde kvartal 2010, men en reduksjon på 244 millioner fra tredje kvartal 2011.
 
– Selv om nedskrivningene øker noe i forhold til tilsvarende periode i fjor, er disse fortsatt på et lavt nivå, sier Bjerke.
 
Omfanget av misligholdte og tapsutsatte engasjementer økte i kvartalet knyttet til et mindre antall store engasjementer hvor det er foretatt forholdsvis lave nedskrivninger fordi den relaterte tapsrisikoen er liten.
 
– For 2012 forventes nedskrivningene å ligge på omtrent samme nivå som i 2011, sier Bjerke.
 
Et godt år for DNB
Resultatet for året 2011 er preget av stor uro i finansmarkedene i andre halvår.
 
– Selv om vi ikke har engasjementer i de kriserammede landene i Europa, blir vi også påvirket gjennom turbulens i finansmarkedene og fall i aksjekurser. Dette rammer særlig virksomheten i DNB Livsforsikring. Samtidig gir finansuroen oss økte inntekter på andre områder knyttet til markedsverdivurderinger av valuta og renteinstrumenter, sier Bjerke.
 
Drifts­resultatet i 2011 før nedskrivninger og skatt økte med 752 millioner kroner til 21 833 millioner.
 
Styret har foreslått et utbytte på 2 kroner per aksje for 2011. Utbyttet for 2010 var 4 kroner. Styret har i sin vurdering av forslaget til utbytte for 2011 lagt vekt på de nye regulatoriske kravene til kapitaldekning og samtidig lagt vekt på å føre en konsistent utbyttepolitikk over tid.
 
Venter fortsatt vekst i år
– DNB har 80 prosent av sin virksomhet i Norge, og den økonomiske krisen i Europa ventes å gi relativt små effekter for vårt hjemmemarked. Likevel kan den økonomiske nedgangen i Europa være negativ også for oss hvis den blir langvarig, sier Bjerke.
 
Bankens finansieringskostnader ventes å forbli på et høyt nivå, blant annet på grunn av stor kapital­etter­spørsel som følge av nye myndighetskrav. Inntjeningen vil utfordres av de høyere finansieringskostnadene, men DNB venter likevel god utvikling i 2012.
 
Det ventes fortsatt forbedringer av driften i Baltikum og Polen, men samtidig noen utfordringer i virksomheten.

Nøkkeltall for fjerde kvartal 2011

 • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 6,8 milliarder kroner (6,1)
 • Resultatet var 4,1 milliarder kroner (5,3)
 • Resultat per aksje ble 2,51 kroner (3,25)
 • Egenkapitalavkastningen ble 13,8 prosent (19,6)
 • Ordinær kostnadsgrad var 42,0 prosent (43,1)
 Sammenlignbare tall for fjerde kvartal 2010 i parentes.
 

Nøkkeltall for 2011
 • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 21,8 milliarder kroner (21,1)
 • Resultatet var 13,0 milliarder kroner (14,1)
 • Resultat per aksje ble 7,98 kroner (8,66)
 • Egenkapitalavkastningen ble 11,4 prosent (13,6)
 • Ordinær kostnadsgrad var 47,1 prosent (47,6)
 • Foreslått utbytte per aksje er 2,00 kroner (4,00)
 
Sammenlignbare tall for 2010 i parentes.
 
 
Kontaktpersoner:
Trond Bentestuen, konserndirektør Marked, kommunikasjon og eBusiness, mobil 95 02 84 48
Thomas Midteide, informasjonsdirektør, mobil 96 23 20 17
 
Detaljer om resultatene for fjerde kvartal finner du på www.dnb.no/investor-relations
Kontaktpersoner
Thomas Midteide
Konserndirektør Kommunikasjon
Mobil 96 23 20 17