Resultatfremleggelse 1q 2011

Resultatfremleggelsen


Agenda for resultatfremleggelsen

Se resultatfremleggelsen her

Les pressemeldingen fra DNB

2,85 milliarder kroner i resultat og god utvikling i forretningsområdene

(02.05.2011) DNBs resultat i første kvartal ble 2 851 millioner kroner, omtrent på linje med første kvartal i fjor. Det var god underliggende drift og utvikling i alle forretningsområdene.

bilde av rune bjerke– Resultatet for årets første kvartal er godt, selv om det påvirkes negativt av endringer i markedsverdier og engangsposter. Alle forretningsområdene våre leverer bedre driftsresultat enn i første kvartal i fjor, og nedskrivninger på utlån er fortsatt lave, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Konsernet økte inntektene med 431 millioner kroner eller 4,8 prosent fra første kvartal 2010. Korrigert for endringer i markedsverdivurderinger av gjeld og tilknyttede instrumenter var inntektsøkningen på rundt én milliard kroner.

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier var 892 millioner kroner i kvartalet, en nedgang på 55 millioner fra første kvartal 2010. Den generelle trenden viser fortsatt lavere nedskrivninger og var i første kvartal påvirket av nedskrivninger på et lite antall engasjementer.

Overskudd i Baltikum og Polen
DNB overtok alle aksjene i banken DNB før nyttår. For første gang på lenge viser virksomheten i Baltikum og Polen et lite overskudd på 26 millioner kroner.

– Både den makroøkonomiske utviklingen i Baltikum og utviklingen i vår egen virksomhet i området bedret seg kraftig. Nedskrivningene på utlån i Baltikum og Polen ble redusert med mer enn 180 millioner kroner fra første kvartal 2010, og vi venter at denne positive utviklingen vil fortsette utover året, sier Bjerke. For hele DNB ble nedskrivningene redusert med over 340 millioner kroner.

DNB integreres nå ytterligere med DNBs virksomhet, og hovedkontoret i København avvikles.

Økte utlånsvolumer
De gjennomsnittlige utlånsvolumene korrigert for valutakurseffekter økte med 6,4 prosent fra tilsvarende kvartal i 2010. Utlånsmarginene viste en økning på 0,04 prosentpoeng fra første kvartal 2010, mens innskuddsmarginene var stabile.

– Vi har anslått en kredittvekst på fem til syv prosent i 2011, og veksten i årets første kvartal er på linje med disse anslagene. Den økte aktiviteten i markedet gjør at vi venter en balansert vekst og en fortsatt god utvikling for alle forretningsområdene utover i 2011, sier Bjerke.

DNB vil presentere oppdaterte finansielle mål på kapitalmarkedsdagen 15. juni.

Nøkkeltall for første kvartal 2011

• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 4,7 milliarder kroner (4,9)
• Resultatet var 2,9 milliarder kroner (2,9)
• Resultat per aksje ble 1,76 kroner (1,92) • Egenkapitalavkastningen ble 10,3 prosent (12,5)
• Ordinær kostnadsgrad var 50,5 prosent (49,5)

Sammenlignbare tall for første kvartal 2010 i parentes.


Kontaktpersoner:
Trond Bentestuen, konserndirektør Marked og kommunikasjon, mobil 95 02 84 48
Thomas Midteide, informasjonsdirektør, mobil 96 23 20 17