DNBs respons i møte med Koronaviruset

Mann foran PC

DNB følger til enhver tid Folkehelseinstituttets (FHI) og Helsedirektoratets retningslinjer for å forhindre smittespredning.

Våre tjenester fungerer som normalt

Vi har gjennomført en rekke tiltak for å sikre drift av bank- og betalingstjenester i Norge og utland. 

Et av tiltakene er å splitte team innen kritiske fag- og leveranseområder for å sikre at vi har leveransekapasitet, selv om noen skulle bli smittet eller satt i karantene. Teamene er fordelt mellom ulike bygg og lokasjoner, og alle ansatte i ikke-kritiske miljøer jobber hjemmefra for å redusere tetthet av folk på kontorene.  

Disse tiltakene sikrer IT-driften slik at alle betalinger og andre oppgaver skal gå som normalt. Dette selv om personell eller geografiske regioner skulle være utilgjengelige. 

Vi har også etablerte kontinuitetsplaner med tiltak som kan iverksettes om situasjonen skulle eskalere.
 

Vi har iverksatt nødvendige planer og tiltak

Vi følger situasjonen tett og har iverksatt de nødvendige planer og tiltak for å sikre at alle de viktige funksjonene i banken drives som normalt. 

Vi har bedt de av våre ansatte som kan det, om å jobbe hjemmefra. Det løser vi gjennom god bruk av teknologi, splittede team, ulike lokasjoner og gode smittetiltak i kontorlokalene våre. 

Kunder og samfunnet rundt oss er avhengige av at DNB er med å holde hjulene i gang i økonomien, og det er at ansvar vi tar på stort alvor.

Vi er godt rustet til å møte urolige tider i markedet

DNB er en av de mest solide bankene i Europa og har de siste 10 årene mer enn doblet sin egenkapital. Dette gjør oss godt rustet til å møte urolige tider i markedet.

DNB er også en av de mest kredittverdige bankene globalt, med beste mulige kortsiktige rating A1+/P1 fra S&P og Moodys og langsiktig rating AA.Vi følger situasjonen rundt koronautbruddet tett og gjør løpende vurderinger av bankens risiko.

DNB har svært begrenset eksponering mot eksempelvis flybransjen.
 

Børs- og pressemeldinger

Jordklode
Her finner du våre børs- og pressemeldinger.

Koronavirus - Sjekk hva reiseforsikringen dekker her

Mor og barn på strand
Dekker reiseforsikringen din om du reiser utenlands nå? Hold deg oppdatert på gjeldende vilkår og regler her.

» Les mer om Koronavirus og reiseforsikring 
 
 

DNB Eiendom følger rådene fra myndighetene

DNB Eiendom
– For å sørge for trygge kundemøter og minst mulig smitterisiko, har vi i DNB Eiendom utarbeidet rutiner som skal bidra til å redusere virusspredningen i forbindelse med kjøp og salg av bolig, sier Stian Sønsterudbråten, fagsjef i DNB Eiendom.