Vårt samfunnsansvar

To barn so smiler
Samfunnsansvar for oss i DNB er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom vår virksomhet.

Viktige områder

  • Aktiv bekjempelse av økonomisk kriminalitet
  • Fremme økonomisk kompetanse
  • Dialog om bærekraft med selskaper vi samarbeider med
  • Mål om 40 prosent kvinner i ledende stillinger
  • Strenge krav til oppfølging og kontroll av våre leverandører
  • Miljø og fornybar energi
  • Menneskerettigheter
 

Rapporter og resultater

Jente p toppen av fjell med flott utsikt

Vi ønsker å være åpne om interne prosesser og retningslinjer.

» Du finner alt i Bærekraftsbiblioteket

Kontaktpersoner

Mann med skjegg smiler

Har du spørsmål eller innspill hører vi gjerne fra deg.

» Kontaktinformasjon