Arbeid med etikk i DNB

Barnehender holder hjertesten
Hvorfor skal DNB ha en høy etisk standard? DNB er avhengig av omverdenens tillit for å lykkes. Derfor er det viktig at vi kjennetegnes av en høy etisk standard og at alt vi gjør tåler dagens lys.
For å få til dette må vi alltid ligge i forkant og sikre vår etiske beredskap, slik at organisasjonen utvikler en robusthet i forhold til å kunne oppdage og løse etiske dilemmaer.

Det innebærer at etikk hos oss er et gjennomtenkt satsningsområde som bygger på konsernets etikkregler, fokus på samfunnsansvar og høy grad av Compliance. I tillegg trenger vi ansatte som kan bruke sitt skjønn og som har blikk for hva en høy etisk standard betyr i hverdagen.

Konsernets etikkregler skal gjøre oss bevisste i forhold til den etiske standarden som kreves i konsernet. Reglene understreker at vi alltid skal møte hverandre med åpenhet, respekt og omtanke og de skal bidra til å bekjempe korrupsjon, utpressing, bestikkelser, hvitvasking, bedrageri, terrorfinansiering og finansiering av kriminell aktivitet. Reglene inkluderer også en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Kontakt oss

Group Ethics Officer

Opplæring

For DNB er opplæringstiltak som omhandler etikk viktige for å styrke vår kompetanse og øke vår bevissthet om etiske risikosoner.  DNB Ethics er et dilemmabasert program med mål om å gjøre kjent og implementere konsernets etikkregler. Programmet er obligatorisk for alle medarbeidere i DNB (i hele organisasjonen). Etikkopplæringen inkluderer også e-læringsprogrammer om økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger.

Etikk og god rådgivningsskikk er i tillegg en sentral del av autorisasjonsordningen for finansrådgivere.

Varsling

Den enkelte medarbeider i DNB må informere enten sin nærmeste leder eller konserndirektør Revisjon dersom han eller hun får kunnskap om forhold som er i strid med gjeldende regelverk, vesentlige brudd på interne bestemmelser eller andre vesentlige kritikkverdige forhold.

Et internvarsel kan sendes til en e-postboks som kun konserndirektør Revisjon har adgang til. Konserndirektør Revisjon behandler informasjonen konfidensielt. Medarbeidere er beskyttet mot represalier eller lignende som følge av slik varsling.