TV-aksjonen 2018

Tv-aksjonen DNB
Vi i DNB har et bankende hjerte for TV-aksjonen. TV-aksjonen i år går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Vi ønsker at alle husstander skal få besøk av en bøssebærer 21. oktober. Bli bøssebærer du også.

Årets viktigste luftetur - Bli bøssebærer

I 44 år har banken vært en trofast støttespiller og samarbeidspartner for den nasjonale dugnaden.
Utallige ansatte i DNB har hvert år tatt på seg oppgave med å telle og registrere bøssebeløp over alt der det finnes banker og opptellingsteder.

Over hele landet bidrar hundrevis av DNB’ere med både innsamling og opptelling, og en av våre ansatte har også utviklet tellesystemet for hele aksjonen. TV-aksjonen er et av de sterkeste bevisene på hva som bor i oss når vi mobiliserer et felles engasjement og giverglede for å hjelpe.

Vi i DNB setter inn store ressurser for å rekruttere flest mulig ansatte til å gå med bøsse. I år appellerer vi spesielt til alle hundeeiere og håper så mange som mulig av våre ansatte kan ta med seg sine firbente venner på årets viktigste luftetur og gå med bøsse på aksjonsdagen.

Om Tv-aksjonen 2018

Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Med TV-aksjonen 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes. Kirken Bymisjon skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.
Vi gleder oss til å være med på årets TV-aksjon sammen med Kirkens Bymisjon ogstarter med å gi 100 000 kroner.