Aksjesparekonto

Sommertips. Hold isen i en hnd, pne en Aksjesparekonto med den andre
Sparer du i aksjer eller aksjefond og har urealisert gevinst? Kanskje sparer du ikke i dag, men har planer om å begynne? Da er Aksjesparekonto noe for deg.
Med en Aksjesparekonto kan du enkelt samle dine aksjer og aksjefond. Innenfor Aksjesparekontoen kan du kjøpe, selge eller bytte aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt underveis.

Beløpet du har betalt for investeringene kan du ta ut skattefritt fra Aksjesparekontoen - først den dagen du tar ut gevinsten må du betale skatt.  

Dette betyr at du har større fleksibilitet og får mer igjen av sparingen din enn om du sparer utenfor Aksjesparekonto.

Flytter du i tillegg dine eksisterende aksjer og aksjefond som har gevinst til en Aksjesparekonto i løpet av 2018, utløser ikke flyttingen skatt. Med andre ord, det lønner seg å ikke vente for lenge.
 

Opprett Aksjesparekonto

Opprett Aksjesparekonto

Flytting til Aksjesparekonto

Flytt til Aksjesparekonto
 

Fordeler med Aksjesparekonto i DNB

  • Vi gjør det enkelt for deg å flytte aksjefondene og aksjene dine til Aksjesparekontoen
  • Det koster ingenting å opprette Aksjesparekonto i DNB
  • Du får tilgang til et av Norges største fondsutvalg med nesten 400 norske og internasjonale fond - se fondsliste her
  • Du kan handle børsnoterte enkeltaksjer i selskaper hjemmehørende i EØS
  • Vi har meget god kjøps- og salgsløsning, både på mobil og i nettbanken
  • Du får samlet alle aksjene og aksjefondene dine på ett sted
  • Du får full oversikt over dine aksjer og aksjefond i vår app Spare
penger som vokser
Ønsker du en enkel forklaring på hvordan du kommer i gang med sparingen på Aksjesparekonto og konkrete tips til hva du bør tenkte på når du etablerer tjenesten? Se webinar med Aksjesparekonto-teamet i DNB her.
 

Nærmere om flytting til Aksjesparekonto

Har du allerede opprettet Aksjesparekonto i DNB, men ikke bestilt flytting av sparebeholdningen din? Her kan du enkelt bestille flytting.

» Bestill flytting

NB! Husk at du må først opprette Aksjesparekonto før du kan bestille flytting.

Vi sørger for at flyttingen av aksjer og aksjefond inn i Aksjesparekontoen går sømløst og enkelt. Selve flyttingen tar normalt ti virkedager, men på grunn av stor pågang blant aktører i bransjen kan det ta noe lengre tid. De siste par dagene i flytteprosessen vil ikke fond og aksjer som skal flyttes være tilgjengelig i nettbanken før de er synlig på Aksjesparekontoen.

Har du opprettet Aksjesparekonto hos en annen tilbyder og ønsker å flytte Aksjesparekontoen din til oss, kan du enkelt gjøre det her.
» Flytt min Aksjesparekonto

Nærmere om skatt i Aksjesparekonto

Skattereglene som gjelder for Aksjesparekonto er spesielt gunstige. Du slipper å betale skatt når du selger aksjer og aksjefond med gevinst, så lenge pengene beholdes innenfor kontoen. Ønsker du å ta ut midler fra Aksjesparekontoen din, kan du ta ut verdier inntil det du har betalt for investeringene dine – helt skattefritt!! Du må først betale skatt når du tar ut mer enn det beløpet du har satt inn/kostpris på aksjer/aksjefond som er overført.

Anta at du har kjøpt aksjefond for 100 000 kroner. Verdien stiger deretter til 120 000 kroner. Da kan du ta ut 100 000 kroner uten at dette utløser noen gevinstbeskatning. Først når du tar ut de resterende utløses skatt.

Vær oppmerksom på

Det er lovregulert at dert ikke opptjenes renter på bankkontoen i Aksjesparekontoen.

Har du aksjer eller aksjefond med urealisert tap, må du selv vurdere om disse skal overføres til Aksjesparekonto. Salg utenfor Aksjesparekontoen gir rett til tapsfradrag i salgsåret (men skjermingsfradraget bortfaller) og salgsbeløpet kan da eventuelt overføres til Aksjesparekontoen. Ved overføring etter overgangsregelen vil kostpris på overførte aksjer/aksjefond  inkludert opparbeidet skjerming bli ny inngangsverdi på Aksjesparekontoen, tillagt eventuelle kontantbeløp, og øke beløp/verdier som kan tas ut skattefritt. Fradrag for tap i Aksjesparekontoen gir ikke krav på tapsfradrag før et evt opphør av Aksjesparekontoen, men kan føres mot gevinster på andre investeringer.
 

Nyheter i Aksjesparekonto

 

Oftest stilte spørsmål

Hvordan fungerer Aksjesparekonto?

Aksjesparekonto gjør det det enklere og mer gunstig for deg å spare i aksjer og aksjefond. Her kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinster så lenge gevinsten beholdes på Aksjesparekontoen. Du kan ta ut det du har betalt for aksjefondene/aksjene uten å skatte. Først når du tar ut gevinster fra Aksjesparekontoen, begynner du å skatte.  Skattepliktig uttak beskattes som aksjeinntekt etter gjeldende satser. Fradrag for eventuelt tap kan først kreves ved opphør av kontoen.

Hvem kan opprette Aksjesparekonto?

Alle privatpersoner som er skattepliktige til Norge, med unntak av amerikanske statsborgere, kan opprette Aksjesparekonto.

Koster det noe å opprette Aksjesparekonto i DNB?

Nei, det koster ingenting å opprette Aksjesparekonto i DNB, men de underliggende produktene koster det samme innenfor Aksjesparekontoen som utenfor.
» Se prisliste her
» Se forvaltningshonorarene til aksjefondene her

Hva kan jeg flytte inn i Aksjesparekonto uten å utløse skatt?

Det er kun privateide børsnoterte aksjer eller aksjefond som kan flyttes inn i Aksjesparekontoen uten å utløse skatt i overgangsperioden (frem til 31.12.2018) . Overføringer fra Investeringskonto, og annen type forsikringssparing eller investeringsselskaper utløser skatt. De må eventuelt først selges, før pengene kan overføres Aksjesparekontoen.

Hva slags spareprodukter kan inngå i en Aksjesparekonto?

Du kan handle i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis, og børshandlede fond (exchange traded funds) i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS. For eksempel faller Frontline utenfor fordi det ikke er hjemmehørende innenfor EØS selv om det er notert på Oslo Børs.

Du kan handel i et stort utvalg aksjefond. Det er et krav at aksjefondet må ha mer enn 80 % andel aksjer. DNB Aktiv 80 er et slikt fond, mens for eksempel kombinasjonsfondet DNB Aktiv 50 omfattes ikke av ordningen da det har for lav aksjeandel.

» Se hvilke aksjefond som inngår i DNB sin Aksjesparekonto
Aksjesoarekonto lurer du p noe