Livsforsikring for medlemmer i Norsk Sykepleierforbund

Sykepleier smiler

Er økonomien din sikret om noe uforutsett skulle skje? Som medlem av Norsk Sykepleierforbund får du markedets beste pris ved forsikring av liv og helse. 

Leverandør av forsikringen

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. 

Gruppelivsforsikring

Som medlem av Norsk Sykepleierforbund kan du nå sikre deg en forsikringssum helt opp til 40 G ved dødsfall og 30 G ved varig uførhet. 

De økonomiske konsekvensene kan bli dramatisk for deg og din familie hvis du skulle bli alvorlig syk, ufør eller falle fra. Med riktig livsforsikring reduserer du den økonomiske risikoen. Forsikringen gir deg økonomisk sikring ved arbeidsuførhet, eller sikring av etterlatte dersom du skulle falle fra. 


Du sparer inntil 60%

Som medlem i Norsk Sykepleierforbund kan du bestille gruppelivsforsikring, og spare inntil 60% sammenlignet med prisen på vanlig individuell livsforsikring. Gruppelivsforsikring kan også fungere som en ren gjeldsforsikring, og kan omfatte din samboer/ektefelle om du ønsker det.

Gruppelivsforsikring bør være en naturlig del av ditt forsikringsforhold.

G = folketrygdens grunnbeløp

Gjeldende G er 99 858 kroner.

 

 

Hvorfor livsforsikring

  • Sikre din egen økonomi ved arbeidsuførhet
  • Sikre barna en trygg økonomisk oppvekst ved dødsfall
  • Sikre at du/din familie kan beholde huset eller bygge om
  • Sikre at samboer kan utløse arvinger
Bli kontaktet
Send SMS med NSF til 915 04800 og en rådgiver ringer deg!

En enkel måte å få informasjon om dine medlemsfordeler.
 
Kontakt oss
Norsk sykepleierforbund logo