illustrasjonsfoto bilforsikring
Som SAGA-kunde får du lik bonus på alle dine bilforsikringer. Velger du kasko Best får du dekningsgaranti med markedets beste vilkår. Nå dekker vi også parkeringsskade, uten tap av bonus.

Bilforsikringen dekker:

  Bil Ansvar Bil Delkasko Bil Kasko Basis Bil Kasko Best
Ansvarsdekning ja ja ja ja
Rettshjelp Ja Ja Ja Ja
Brann, tyveri, glass og redning
nei Ja Ja Ja
Løsøre/bagasje inntil 5 000 kroner nei Ja Ja Ja
Veihjelp (Norge og utland) nei Ja Ja Ja
Sammenstøt, utforkjøring, hærverk, velting, annen tilfeldig ytre påvirkning nei nei Ja Ja
Ny bil ved totalskade
(inntil 1 år gammel bil, inntil 15 000 kjørte kilometer)
nei nei Ja Ja
Ny bil ved totalskade
(inntil 3 år gammel bil, inntil 100 000 kjørte kilometer)
nei nei nei Ja
Leiebil nei nei Kan kjøpes Ja
Leiebil ved redningsskade i utlandet nei nei nei Ja
Leiebil i hele reparasjonstiden nei nei nei Ja
Parkeringsskade uten tap av egenandel
Parkeringsskade uten tap av bonus
(skade inntil 20 000 kroner, motorvogn ikke eldre enn 6 år, ukjent skadevolder)
nei nei nei Ja
Fastmontert ekstrautstyr
inntil 50 000 kroner
nei nei nei ja
Løsøre/bagasje inntil 20 000 kroner nei nei nei Ja
Maskinskade på motor og girkasse på inntil 8 år gammel bil nei nei nei Ja
Nøkkelforsikring - Inntil kr. 8000 for ny nøkkel nei nei nei ja
Dekningsgaranti nei nei nei Ja

Flere skadeforsikringer gir mer rabatt

-5%
med 3 forsikringer
-10%
med 4 forsikringer
-15%
med 5 forsikringer

Samlerabatt kommer i tillegg til andre rabatter som for eksempel sikkerhetsrabatter der dette gis. Du kan få sikkerhetsrabatt hvis du har montert alarm og/eller sikkerhetslås.

Vi gjør det enkelt for deg

  • Flytt din bilforsikring til oss når du vil, helt uavhengig av hovedforfall i ditt nåværende selskap
  • Vi ordner oppsigelsen for deg. Ingen signatur eller papirarbeid er nødvendig
  • Dine forsikringspapirer vil du finne i nettbanken
Fullstendige vilkår bilforsikring (Best)
 

Hva er Dekningsgaranti?

dekningDu får dekningsgaranti på alle våre Best-forsikringer. Det betyr at ingen forsikringsselskaper i Norge gir deg bedre dekninger på dine individuelle forsikringer enn oss. Så finner du et annet forsikringsselskap som dekker noen annet eller mer enn oss, dekker vi det også.

» Les mer om Dekningsgaranti

Steinsprutskade? Kontakt Hurtigruta Carglass®

Logo Hurtigruta CarglassVår samarbeidspartner Hurtigruta Carglass® tar seg av ditt forsikringskrav. Reparasjon av steinsprutskade er kostnadsfritt for deg, så lenge du har kasko eller delkasko, og det vil ikke påvirke bonusen eller forsikringspremien din.

Ta kontakt med oss og vi guider deg til nærmeste Carglass® verksted i Norge og i utlandet. 

Vanlige spørsmål ved prisberegning

Hvilken forsikring skal jeg velge?

Hvilken bilforsikring bør jeg velge?
De fleste velger Kasko Basis eller Kasko Best som blant annet dekker skade på egen bil ved kollisjon når du selv har skyld. Delkasko kan være et fornuftig alternativ, spesielt når bilen er av eldre årgang og/eller har lav verdi. Vår rimeligste variant er den lovpålagte ansvarsforsikringen.

Litt om de forskjellige bilforsikringene:

Ansvarsforsikring
er en obligatorisk (lovpålagt) forsikring som dekker skader på andres kjøretøyer, eiendom, ting og person. I tillegg dekkes rettshjelpforsikring og fører- og passasjerulykkesforsikring.

Delkasko dekker alt som ansvarsforsikringen dekker. Delkasko dekker i tillegg skade på eget kjøretøy, som følge av brann, glassbrudd, tyveri og hærverk i forbindelse med tyveri. Delkasko omfatter også redning. Delkasko dekker ikke skade på eget kjøretøy ved kollisjon, utforkjøring, og er derfor en rimeligere dekning enn full kasko dekning. Delkasko inkluderer også berging, hjemtransport og hjelp ved driftsstans, ulykke eller sykdom.

Kasko Basis dekker alt som delkasko dekker. Kasko Basis dekker i tillegg skader på eget kjøretøy ved kollisjon, utforkjøring, velting og annen plutselig og uforutsett skade som for eksempel brann, glassbrudd, tyveri og hærverk. Kasko Basis kan utvides til å omfatte leiebil.

Kasko Best
dekker alt som Kasko Basis dekker. Kasko Best er en utvidet kaskodekning som for enkelte skadetyper gir høyere erstatningssummer og bedre dekning, blant annet leiebil i hele reparasjonstiden, høyere erstatning for løsøre og fastmontert ekstrautstyr (50 000 kroner). I tillegg dekkes maskinskade på inntil 8 år gammel bil, samt leiebil ved feriereiser i utlandet dersom bilen havarerer underveis.

Forsikringsvilkåret gir en fullstendig oversikt over dekninger, sum begrensninger, sikkerhetsforskrifter, ansvarsbegrensninger og egenandeler.

Hva er bonus?

Hva er bonus?
Bonus er en premiering for skadefri kjøring. For hvert skadefrie år får du en reduksjon i premien i forhold til grunnpremien, inntil du har oppnådd 75% reduksjon.

Hvillken bonus skal jeg oppgi ved prisberegning?
Oppgi den bonus du har på din nåværende bilforsikring. Har du ikke hatt bilforsikring tidligere, starter du med 40%.
Har du malus (tillegg eller "negativ" bonus) på din nåværende bilforsikring, må denne oppgis.

Hva med bonus ved kjøp av bil nummer to?
Dersom du anskaffer deg bil nummer to, kan du ha rett til en høyere startbonus. Dette forutsetter at bil nummer èn er forsikret hos oss. Ta kontakt med vår kundestøtte.

Hva skjer med din opparbeide bonus ved skade?
En skade som må dekkes av din forsikring, vil redusere din bonus. Har du på forhånd lav bonus, kan du etter skade få en pris som er høyere enn grunnpremien (malus).

Hva er egenandel?

Hva er egenandel?
Egenandel er det beløpet du som forsikringstaker selv må dekke etter en skade.

Har egenandel noe å si for prisen?
Ja, ved å velge en høyere egenandel enn den vanlige, kan du redusere prisen betydelig. Desto høyere egenandel du velger, desto lavere premie.

Hva skjer med egenandelen ved skadeutbetaling?
Det du får utbetalt fra forsikringsselskapet er det beregnete tapet fratrukket din egenandel.

Beregn pris på bilforsikring
Se også: Tillhenger og campingvogn, Motorsykkel og moped