Forsikring - Boligreisen

korthus

Når du er i gang med boligprosessen er det viktig å huske på forsikring! Er du midt mellom to boliger må du huske på at begge boligene skal være forsikret. Med vår Hus Best eller Innbo Best er du også forsikret hvis du ikke får solgt din gamle bolig.

Innboforsikring

Vet du verdien på alt du eier? Vi har ubegrenset innbosum på våre innboforsikringer, så du slipper å regne.
Les mer her

Husforsikring

Med vår forsikring er huset ditt fullverdiforsikret. Vi hjelper deg med å sette opp nytt hus eller utbedre huset til samme standard som før skaden inntraff. Les mer her.

Dobbel Boligforsikring

Med vår Hus Best eller Innbo Best-forsikring er du også forsikret hvis du ikke får solgt din gamle bolig.
Du betaler ikke noe ekstra for denne tryggheten. Får du ikke solgt den gamle boligen innen tre måneder etter at du overtar den nye boligen, dekker vi rentekostnaden på det gamle boliglånet ditt.
 

  • Utbetaling starter tidligst 3 mnd etter overtakelse av den nye boligen.
  • Forsikringen dekker faktiske rentekostnader etter skatt på lån til den gamle boligen (både privatlån og ev. fellesgjeld), på kjøpstidspunktet for ny bolig.
  • Øvre grense for utbetaling er kr 10.000 pr mnd i inntil 9 mnd
  • Forsikringen opphører ved salg av den gamle boligen. Hvis forsikringen sies opp før den gamle boligen er solgt, faller utbetaling bort
  • Gjelder ikke utleiebolig

Livsforsikring – trygghet for deg og dine nærmeste

Med ny bolig er det viktig å ha gode forsikringer som gir deg og din familie økonomisk trygghet om noe skulle skje. Med personforsikring kan familien ha mulighet til å betjene lån og beholde boligen om inntektene reduseres. Det gir ekstra trygghet å ha en løsning som sikrer deg økonomisk, hvis det verste skulle skje. Prøv vår kalkulator og få anbefalinger og pris her.