Fritidsulykkeforsikring

Mann på fjelltopp

Med fritidsulykkesforsikring kan du trygge din økonomiske fremtid dersom du eller en i din familie blir utsatt for en ulykke. Forsikringen gjelder kun på fritiden.

Forsikringen er levert av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. Du kan lese om Fremtinds behandling av personopplysninger på Fremtinds personvernerklæring.

Om forsikringen

Forsikringen gir en engangsutbetaling dersom du eller noen i din familie dør eller blir varig medisinsk invaliditet etter ulykke.
 
Hvem gjelder forsikringen for?
Forsikringen gjelder for deg og dine familiemedlemmer som er nevnt i forsikringsbeviset. Forsikringen gjelder for hjemmeværende barn ut det året de fyller 20 år. Forsikringssummen for barn gjelder per barn.
Er forsikrede over 67 år når ulykkesskaden inntreffer, reduseres erstatningen med 2,5 % for hvert år forsikrede på skadedagen var over 66 år, maksimalt 22,5 %. Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsåret forsikrede fyller 75 år.

Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen gir en engangsutbetaling hvis du eller noen i din familie dør eller blir varig medisinsk invalid etter en ulykke. 

Velg mellom en forsikring som dekker dødsfall, medisinsk invaliditet eller både dødsfall og medisinsk invaliditet. Forsikringen gir ulykkeserstatning basert på familiesammensetning på skadedagen.

Utbetaling disponerer du fritt

Her er noen eksempler

  • Opprettholde din levestandard
  • Betale utgifter til medisiner og behandling
  • Gi mulighet for dine etterlatte til å jobbe mindre i en vanskelig periode
  • Gi mulighet for etterlatte samboer til å utløse arvinger og betale arveavgiften

Om forsikringen

Dødsfall

Familiesammensetning på skadedagen Forsikringstaker Ektefelle/
Samboer
Barn
Kun forsikringstaker 1 000 000    
Forsikringstaker og ektefelle            500 000  500 000  
Forsikringstaker og barn         1 000 000   30 000
Forsikringstaker, ektefelle og barn            500 000  500 000         30 000 

Medisinsk invaliditet
Forsikringssum ved 100 % invaliditet
Familiesammensetning på skadedag    Forsikringstaker Ektefelle/
Samboer
Barn
Kun forsikringstaker 2 000 000    
Forsikringstaker og ektefelle 1 000 000 1 000 000  
Forsikringstaker og barn 1 000 000   1 000 000
Forsikringstaker, ektefelle og barn    700 000  700 000    700 000


Dersom forsikringen omfatter medisinsk invaliditet dekker forsikringen også behandlingsutgifter til lege, tannlege, fysioterapeut etc. Behandlingsutgiftene er begrenset til 5 % av forsikringssum for medisinsk invaliditet.

Når gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder kun ulykker som skjer i fritiden og under reiser til og fra arbeids- eller studiested. Unntaket er hjemmeværende barn inntil fylte 20 år som er dekket på heltid.
Ulykkesskade som inntreffer på vei til og fra arbeid for sjøfolk, fiskere og personer som arbeider offshore dekkes ikke.

Vilkår
» FritidsulykkesforsikringØnsker du en forsikring som også inkluderer sykdom og gjelder 24 timer i døgnet se også:

Forsikring ved død
Uføreforsikring
Kritisk sykdom
ikon informasjon Vi gjør oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår, og at bestemmelsene i de ulike forsikringsvilkårene alltid vil være gjeldende.