Fritidsulykkeforsikring

Mann på fjelltopp

Med fritidsulykkesforsikring kan du trygge din økonomiske fremtid dersom du eller en i din familie blir utsatt for en ulykke. Velg mellom en forsikring som dekker både medisinsk invaliditet og død eller kun medisinsk invaliditet. Forsikringen gjelder kun på fritiden.

Om forsikringen

Forsikringssummen er avhengig av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet, og utbetales som en engangserstatning ved død eller invaliditet. Velg selv om forsikring skal gjelde både død og invaliditet eller kun invaliditet.
 
Hvem gjelder forsikringen for?
Forsikringen gjelder for deg og dine familiemedlemmer som er nevnt i forsikringsbeviset. Forsikringen gjelder for hjemmeværende barn ut det året de fyller 20 år.
 
Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen gir en engangsutbetaling hvis du eller noen i din familie dør eller blir varig medisinsk invalid etter en ulykke. Forsikringen dekker også behandlingsutgifter til lege/tannlege/fysioterapeut inntil et vist beløp. Forsikringen gjelder ikke dødsfall og invaliditet som skyldes sykdom.

Når gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder kun ulykker som skjer i fritiden og under reiser til og fra arbeids- eller studiested. Unntaket er hjemmeværende barn inntil fylte 20 år som er dekket på heltid.

Vilkår
» Fritidsulykkesforsikring

Utbetaling disponerer du fritt

Her er noen eksempler

  • Opprettholde din levestandard
  • Betale utgifter til medisiner og behandling
  • Gi mulighet for dine etterlatte til å jobbe mindre i en vanskelig periode
  • Gi mulighet for etterlatte samboer til å utløse arvinger og betale arveavgiften

Vi anbefaler

Ønsker du en forsikring som også inkluderer sykdom og gjelder 24 timer i døgnet se også:

Forsikring ved død
Uføreforsikring
Kritisk sykdom

Se også: Uføreforsikring, Forsikring ved død, Kritisk sykdom, Barne- og Ungdomsforsikring