SAGA Gruppeliv for Private Banking

familie-baker-gruppeliv
Med SAGA Gruppeliv for Private Banking sikrer du deg og din familie økonomisk ved arbeidsuførhet eller dødsfall. 
DNB og Sparebank1 etablerer nytt skadeforsikringsselskap. Les mer om fusjonen.

SAGA Gruppeliv for Private Banking

Formålet med en gruppelivsforsikring er økonomisk sikring av egen inntekt og din økonomiske situasjon ved arbeidsuførhet, eller sikring av etterlatte dersom du skulle falle fra. Gruppelivsforsikring kan også fungere som en ren gjeldsforsikring, og kan omfatte din ektefelle/samboer.

Gode forsikringer gir trygghet for deg og dine nærmeste - og SAGA gruppeliv for Private Banking bør være en naturlig del av ditt forsikringsforhold.

Som Private Banking kunde kan du sikre deg en forsikringssum helt opp til (40 G) ved dødsfall og (30 G) ved varig uførhet. I tillegg kan du kjøpe en uførerente som kan gi en månedlig utbetaling i inntil 4 år, der maks årlig forsikringssum er (2 G). Alt dette til en brøkdel av prisen på en vanlig individuell livsforsikring.

Gjeldende G er 96 883 kroner
G= Folketrygdens grunnbeløp

Hvorfor livsforsikring?

  • Sikre din egen økonomi ved arbeidsuførhet
  • Sikre barna en trygg økonomisk oppvekst ved dødsfall
  • Sikre at du/din familie kan beholde huset eller bygge om
  • Sikre at samboer kan utløse arvinger