SAGA Gruppeliv

familie med saga logo
Med den eksklusive og meget prisgunstige SAGA Gruppeliv sikrer du deg og din familie økonomisk ved arbeidsuførhet eller dødsfall.

SAGA Gruppeliv

Personforsikring handler om trygghet for deg og din familie. Har du tenkt på hva som blir de økonomiske konsekvensene dersom du skulle bli ufør og miste store deler av inntekten? Eller hvordan din familie sikres økonomisk hvis du skulle falle fra? Vil familien kunne bli boende i huset?

Som SAGA-kunde kan du sikre deg en forsikringssum helt opp til (40 G) ved dødsfall og (30 G) ved varig uførhet. I tillegg kan du kjøpe en uførerente som kan gi en månedlig utbetaling i inntil 4 år, der maks årlig forsikringssum er (2 G). Alt dette til en betydelig lavere pris enn ved vanlig individuell livsforsikring.

Gruppelivsforsikring kan også fungere som en ren gjeldsforsikring, og ektefelle/samboer kan i tillegg tegne egne dekninger med samme gunstige SAGA Gruppelivsbetingelser.

Gjeldene G er 92 576 kroner.

Hvorfor livsforsikring

  • Sikre din egen økonomi ved arbeidsuførhet
  • Sikre barna en trygg økonomisk oppvekst ved dødsfall
  • Sikre at du/din familie kan beholde huset eller bygge om
  • Sikre at samboer kan utløse arvinger