Reiseforsikring - hva dekkes?

Dekning Reiseforsikring Basis
fra 91,-/mnd.
Reiseforsikring Best (anbefalt)
fra 143,-/mnd
Reisesyke Ja Ja
Hjemtransport ved sykdom Ja Ja
Reisegods Ja Ja
Reisegods familie Ja Ja
Enkeltgjenstander Ja Ja
Tilkallelse av familie Ja Ja
Ulykkesforsikring ved død og 100 % medisinsk invaliditet Ja Ja
Ulykkesforsikring barn, død Ja Ja
Evakuering ved krig, terror, naturkatastrofe
Ja Ja
Avbestillingsforsikring Ja Ja
Reiseansvar Ja Ja
Reiser inntil 45 dagers varighet Ja Ja
Reiser inntil 90 dagers varighet nei Ja
Dagsreiser nei Ja
Annen tilfeldig fysisk skade på reise-gods nei Ja
Kjæledyr/veterinærutgifter nei Ja
Ingen egenandel nei Ja
Dekningsgaranti nei Ja
Egenandelsdekning for leiebil nei ja
Kjøpsforsikring
nei ja
Avbestillingsdekning for hund/ katt på dyrehotell dekkes  når du avbestiller reisen på grunn av egen alvorlig sykdom
nei ja

Egenandel
  Best Basis
Reisegods kr 0 kr 500
Avbestilling kr 0 kr 500
Ansvarsskade kr 0 kr 3000
Behandlingsutgifter v/ulykke kr 0 kr 500